Apel do urzędów o nienakładanie kar finansowych

Apel do urzędów o nienakładanie kar finansowych

Urzędy w zakresie nakładania kar nie są związani wnioskami poszkodowanych a działają samodzielnie. Jednak podjęliśmy skutecznie inicjatywę przed UOKiK żeby Urząd nie nakładał kary finansowe na podmioty Idea, GetBack, wskazane podmioty muszą być wypłacalne i to się udało (stan na 19 maja 2020 roku):

  1. UOKiK nie nałożył kary finansowej na GetBack S.A. do 10% wartości obrotu z roku obrotowego poprzedzającego nałożenie kary. Info – https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16378;
  2. UOKiK nie nałożył kary finansowej na Idea Bank S.A. do 10% wartości obrotu z roku obrotowego poprzedzającego nałożenie kary. Info decyzja końcowa – https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16193;
  3. KNF nie nałożyła kary finansowej na Idea Bank S.A. (stan na 19 maja 2020 roku) a powołała kuratora. Do zadań kuratora należy m.in. wsparcie organów Idea Banku S.A. w działaniach mających na celu doprowadzenie do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, w szczególności przez opracowanie oraz realizację wiarygodnego planu naprawy. Informacja – https://www.bfg.pl/bfg-ustanowiony-kuratorem-w-idea-bank-s-a/

O naszym postulacie pisały media: https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103090,24437342,afera-getback-2-mln-zl-kary-dla-polskiego-domu-maklerskiego.html, https://www.pb.pl/poszkodowani-przez-getback-nie-chca-kar-finansowych-dla-podmiotow-zwiazanych-ze-spolka-952646


Apelujemy kolejny raz do UKNF, UOKiK, Rzecznika Finansowego o nienakładanie żadnych kar finansowych na Idea Bank S.A. oraz na GetBack S.A.

Comments are closed.