Kontakt

Kontakt

W treści wiadomości prosimy o podanie swoich danych kontaktowych nr tel., nazwę podmiotu gdzie nastąpiło wprowadzenie w błąd przy obligacjach, certyfikatach/w Państwa ocenie wyłudzenie środków finansowych, nazwę posiadanych produktów – obligacje GetBack bądź/i certyfikaty Trigon. Prosimy również o wskazanie jakiej pomocy oczekujecie Państwo.

W swojej odpowiedzi udzielimy informacje jak możemy pomóc.

  RODO

  1. Administratorem danych osobowych członków jest stowarzyszenie pn. „Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.” zarejestrowane pod numerem 404 w ewidencji prowadzonej przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
  2. Podstawą przetwarzania następujących danych osobowych: Nazwisko, Imiona, Adres do korespondencji, PESEL, Telefon, e-mail jest niezbędność podania tych danych do przyznania statutu członka Stowarzyszenia.
  3. W przypadku otrzymania korespondencji – zapytania np. w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń od osoby nie będącej członkiem przetwarzane są dane zawarte w korespondencji do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. W tym celu prosimy do nas napisać z żądaniem usunięcia danych.
  4. Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przetwarzane do czasu utraty członkostwa.
  5. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, członkowie Stowarzyszenia mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (po złożeniu rezygnacji) lub ograniczenia przetwarzania.
  6. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.