NIK

NIK

W Najwyższej Izbie Kontroli toczy się kontrola pod nazwą „Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących”, celem kontroli jest między innymi ocena skuteczności poszczególnych podmiotów kontrolowanych w zakresie ochrony uczestników rynku.

Stan na styczeń 2019 rok.