O nas

O nas

Jesteśmy grupą osób poszkodowanych przez Idea Bank S.A. / Oddziały Lion’s Banku (środki finansowe utracone w wyniku nieuprawnionych czynności bankierów oraz banku). Osoby bezpośrednio pokrzywdzone (art. 49 par. 1 k.p.k.) przez sprawców w aferze „GetBack” oraz pełnomocnicy osób poszkodowanych. Straciliśmy swoje oszczędności w wyniku szeregu przestępstw oraz innych nieprawidłowości a nie w wyniku inwestycji (podszycie się przez pracownika banku w formularzu nabycia obligacji pod klienta banku, nie zawarcie umowy nabycia obligacji, bezprawne uchylenie tajemnicy bankowej – przekazanie m.in. danych osobowo-finansowych klienta na zewnątrz poza bank, działalność banku bez uprawnień KNF, nieprawidłowości przy przelewach, wprowadzenie w błąd i td). Afera „GetBack” była tak planowana oraz organizowana przez całą grupę sprytnych sprawców żeby pokrzywdzony nie miał do końca świadomości że został oszukany i w jaki sposób, później żeby próbować wpędzić ludzi w PPU a finalnie w zatwierdzony układ (niestety są poszkodowani którzy dali się nabrać na PPU/Układ). Żadne PPU, RW nie zwróci nam całości utraconych środków finansowych. Dlatego warto podjąć niezależne działania celem dochodzenia roszczeń, które mogą finalnie urzeczywistnić szansę na odzyskanie całości utraconych środków finansowych. Każdy z poszkodowanych ma pełne prawo podjąć prawną walkę o całość swoich utraconych środków finansowych w aferze GetBack.

Sprawcy zastosowali względem pokrzywdzonych kompleks środków organizacyjnych i technicznych, których pierwszorzędnym celem było zdobycie jak największego zaufania żeby wyłudzić jak najwięcej pieniędzy oraz zrobienie tak aby klient (ofiara) nie mógł zrozumieć że został oszukany przynajmniej w pierwotnym czasie od zaistnienia zdarzenia.

Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele różnych kompleksowych skutecznych inicjatyw przed Prokuraturą, Ministerstwami, NIK, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Finansowym, Urzędami, Sejmem oraz Senatem związanych z możliwościami odzyskania utraconych środków finansowych. Gdyby nie nasze zaangażowanie oraz determinacja, to szanse na odzyskanie pieniędzy były by nikłe.

Zawiadomienie do Prokuratury oraz dochodzenie roszczeń na drodze karnoprawnej dot. obligacji oraz certyfikatów, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/getback-prokuratura/

Dochodzenie roszczeń w sprawie obligacji GetBack na drodze cywilnej, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/getback-pozew/

Dochodzenie roszczeń w sprawie certyfikatów Trigon na drodze cywilnej, informacja pod linkiem:http://obligatariusze.pl/trigon-pozew/

Dochodzenie roszczeń w sprawie obligacji GetBack na drodze cywilnej przeciwko KNF – Skarbowi Państwa niezależnie od podmiotu w którym poszkodowany został wprowadzony w błąd co do warunków i możliwości inwestycji (są osoby które mogą nie chcieć podejmować działania przeciwko podmiotom jak wyżej z różnych względów a tylko przeciwko SP. Np. w przypadku osób które nabyły obligacje bezpośrednio w GetBacku bez udziału banku), informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/pozew-przeciwko-skarbowi-panstwa-getback/

Zapraszamy do kontaktu: http://obligatariusze.pl/kontakt/

W treści wiadomości prosimy o podanie swoich danych kontaktowych nr tel., nazwę podmiotu gdzie nastąpiło wprowadzenie w błąd przy obligacjach, certyfikatach/w Państwa ocenie wyłudzenie środków finansowych, nazwę posiadanych produktów – obligacje GetBack bądź/i certyfikaty Trigon. Prosimy również o wskazanie jakiej pomocy oczekujecie Państwo.

W swojej odpowiedzi udzielimy informacje jak możemy pomóc.