Tag: getback afera

Organizatorzy afery GetBacku bez zarzutów

Organizatorzy afery GetBacku bez zarzutów

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnieniu przestępstwa zostało złożone w Prokuraturze Krajowej w lipcu 2019 roku, przekazane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie w sierpniu 2019 roku. Zawiadomienie dotyczy sprawców na rzecz których wykonywały swoje zobowiązania zarządy przy emisji obligacji. Zawiadomienie zostało dołączone do toczącego się postępowania karnego przygotowawczego celem wykorzystania. Sprawa w toku…

Pomimo wielu starań osób pokrzywdzonych, aktualnie (lipiec 2020 roku) sprawcom (osoby które stały na samej górze i skorzystały z całego przedsięwzięcia najwięcej wyrządzając ponad 9 tys. rodzinom realne szkody majątkowe) na rzecz których pokornie pracowały całe zarządy spółek nie zostały przedstawione zarzuty oraz ich majątek nie został zabezpieczony na rzecz osób pokrzywdzonych. Dlaczego zasadne jest m.in. i z tego powodu żeby powstała stała komisja senacka bądź sejmowa. Dwa lata minęło od zaistnienia afery GetBacku i nic, osoby które stały na samej górze i sterowały tym z tylnego fotela nie ponieśli żadnej prawno-karnej odpowiedzialności za swoje czyny , pomimo posiadanych w naszej ocenie dowodów przez Prokuraturę.

Art. 18. Kodeksu Karnego
Formy zjawiskowe czynu karalnego
§ 1.
Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.
§ 2.
Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
§ 3.
Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

2020-04-16 – Rzeczpospolita – https://www.rp.pl/Przestepczosc/200419527-Byly-prezes-GetBack-nie-wyjdzie-z-aresztu-choc-wspolpracuje.html

„Gdzie są pieniądze wyprowadzone z GetBacku, czy Konrad K. mógł mieć mocodawców? – On na tym skorzystał, ale najwyżej w dziesiątkach milionów.”

2020-02-03 – Rzeczpospolita – https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/200209932-Afera-GetBack-KNF-pod-lupa-sledczych.html artykuł „Afera GetBack: KNF pod lupą śledczych”. „przekręt zaplanowano. – Konrad K. miał mocodawców i tych prawdziwych organizatorów do dziś nie zatrzymano.”