Tag: getback roszczenia

UWAGA

UWAGA

PRAWDOPODOBNIE KTOŚ ROZSYŁA OFERTĘ DO SWOICH BYŁYCH KLIENTÓW Z POMOCĄ PRAWNĄ SWOJEJ KANCELARII, TRZEBA UWAŻAĆ. UWAŻAMY, ŻE POD ŻADNYM POZOREM NIE WARTO NAWIĄZYWAĆ WSPÓŁPRACY, NIE PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH DANYCH ORAZ INFORMACJI O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH PRAWNYCH POSZKODOWANYCH KONSUMENTÓW W SPRAWIE. DECYZJA JEDNAK NALEŻY DO PAŃSTWA Z KIM WSPÓŁPRACOWAĆ.
TAKIE DZIAŁANIE MOŻE BYĆ DOBRE DLA BANKIERA ale NIE KONIECZNIE DLA POSZKODOWANEGO. BANKIERZY MOGĄ NIE POWIEDZIEĆ O WPROWADZENIU W BŁĄD, „KIWKACH SPRZEDAŻOWYCH” STOSOWANYCH WOBEC KLIENTÓW, „TURBO BOOSTERZE”, PODSZYCIU SIĘ POD KLIENTA W FORMULARZU NABYCIA OBLIGACJI ORAZ O DZIAŁANIACH NOSZĄCYCH ZNAMIONA SFAŁSZOWANIA FORMULARZA NABYCIA OBLIGACJI (art. 270 k.k.)*, a TAKŻE O BEZPRAWNYM UCHYLENIU TAJEMNICY BANKOWEJ KLIENTA NA ZEWNĄTRZ POZA BANK DO FIRM TRZECICH (podmiotów niewymienionych w karcie klienta banku) DZIAŁANIE BEZ UPRZEDNIO UDZIELONEGO UPOWAŻNIENIA PISEMNEGO OD KLIENTA NA ETAPIE OFERTOWANIA W BANKU. MOGĄ NIE MÓWIĆ O WĄTKU KARNYM, PROKURATURA NIE WYKLUCZA KOLEJNYCH ZATRZYMAŃ.

* USTAWA
z dnia 15 stycznia 2015 r.
o obligacjach

Art. 42. 1. Zapis na obligacje lub przyjęcie propozycji nabycia obligacji składa się na piśmie pod rygorem nieważności. Zapis na obligacje lub przyjęcie propozycji nabycia obligacji mogą zostać złożone w postaci elektronicznej, jeżeli emitent w warunkach emisji tak postanowił.

Ustawa o obligacjach nie przewiduje nabycia obligacji samym przelewem, musi być zawarta umowa przez konsumenta w formie papierowej bądź elektronicznej. Jeżeli konsument nie zawarł umowy nabycia obligacji to nie nabył obligacji. Również jeżeli konsument nie upoważniał bankiera do przekazania danych objętych tajemnicą bankową na zewnątrz poza bank, do zgłoszenia danych objętych tajemnicą bankową do domu maklerskiego, do wstawienia danych objętych tajemnicą bankową w formularz nabycia obligacji i subskrypcji na obligacje (kliknięcie przez internet bez uprzednio udzielonego upoważnienia od klienta banku) to nie doszło do nabycia obligacji. W banku wszelkie możliwe pisemne formy udzielanych upoważnień są określone w regulaminie. Wielu klientów banku niestety nie jest świadomych jak powinien być przeprowadzony poprawny zapis na obligacje.

TAKI KONTAKT ZE STRONY BYŁEGO BANKIERA JEST DOWODEM NA MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA DANYCH KLIENTA** BANKU DO DALSZYCH KONTAKTÓW, PRAWDOPODOBNIE BEZ ZGODY BANKU, DANE KTÓRE BANKIER WYKORZYSTUJE PO ZAKOŃCZENIU WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCĄ. (**Dane klienta banku powinny być objęte tajemnicą bankową).

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY WSZYSTKICH BANKIERÓW.


CZEKAMY NA PAŃSTWA SYGNAŁY O TAKICH DZIAŁANIACH, PROSIMY PODSYŁAĆ INFORMACJE na maila: stowarzyszeniegetback@gmail.com

GetBack roszczenia

GetBack roszczenia

GetBack

Dochodzenie roszczeń w związku z aferą GetBack

Poszkodowani stracili swoje oszczędności w wyniku szeregu przestępstw oraz innych nieprawidłowości. Afera „GetBack” była tak planowana oraz organizowana przez całą grupę sprytnych sprawców żeby pokrzywdzony nie miał do końca świadomości że został oszukany i w jaki sposób, później żeby wpędzić ludzi w PPU a finalnie w zatwierdzony układ. Żadne PPU, RW nie zwróci nam całości utraconych środków finansowych. Dlatego warto podjąć niezależne działania celem dochodzenia roszczeń, które mogą finalnie urzeczywistnić szansę na odzyskanie większości lub całości utraconej kwoty w przyszłości.

Zawiadomienie do Prokuratury oraz dochodzenie roszczeń na drodze karnoprawnej dot. obligacji oraz certyfikatów, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/getback-prokuratura/

Dochodzenie roszczeń w sprawie obligacji GetBack na drodze cywilnej, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/getback-pozew/

Dochodzenie roszczeń w sprawie certyfikatów Trigon na drodze cywilnej, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/trigon-pozew/

Dochodzenie roszczeń w sprawie obligacji GetBack na drodze cywilnej przeciwko KNF – Skarbowi Państwa niezależnie od podmiotu w którym poszkodowany został wprowadzony w błąd co do warunków i możliwości inwestycji (są osoby które mogą nie chcieć podejmować działania przeciwko podmiotom jak wyżej z różnych względów a tylko przeciwko SP. ), informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/pozew-przeciwko-skarbowi-panstwa-getback/

Zapraszamy do kontaktu: http://obligatariusze.pl/kontakt/

W treści wiadomości prosimy o podanie swoich danych kontaktowych nr tel., nazwę podmiotu gdzie nastąpiło wprowadzenie w błąd przy obligacjach, certyfikatach/w Państwa ocenie wyłudzenie środków finansowych, nazwę posiadanych produktów – obligacje GetBack bądź/i certyfikaty Trigon. Prosimy również o wskazanie jakiej pomocy oczekujecie Państwo.

W swojej odpowiedzi udzielimy informacje jak możemy pomóc.