Tag: GetBack SA

Założenie Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Założenie Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

W dniu 30 maja 2018 r. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w trybie art. 40a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. , poz. 210 j.t.) – wpisało do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 404, stowarzyszenie zwykłe pn. Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

  1. Artiom Bujan – Prezes Zarządu
  2. Rafał Woźniak
  3. Aneta Kiegiel
  4. Józef Łagowski

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  1. Mariusz Wójcik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Mariusz Bochyński