Tag: GetBack

Pomoc poszkodowanym w Aferze GetBack

Pomoc poszkodowanym w Aferze GetBack

W czym możemy pomóc. Prawdopodobnie w Twojej sprawie doszło do popełnienia przestępstw – wyłudzenia Twoich pieniędzy bądź/i sfałszowania Formularza nabycia obligacji oraz bezprawne uchylenie tajemnicy bankowej do Domu Maklerskiego i do pozostałych firm umocowanych w łańcuszku „pokarmowo-prowizyjnym”, to warto rozważyć złożenie zawiadomienia do Prokuratury. W takiej sytuacji utraciłeś pieniądze w wyniku szereg bezprawnych działań osoby/bądź osób a nie w wyniku świadomej ryzyka inwestycji w obligacje. Uważamy, że każdy powinien wykonać podstawowe działania prawno-karne w swojej sprawie. Szczegółowa informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/getback-prokuratura/ . Zapraszamy do kontaktu: http://obligatariusze.pl/kontakt/ (W treści wiadomości prosimy o podanie swoich danych kontaktowych z nr tel., nazwę podmiotu gdzie nastąpiło nabycie obligacji, certyfikatów/wyłudzenie środków finansowych, nazwę produktów – obligacje GetBack bądź/i certyfikaty Trigon).

I.) Możemy pomóc osobom oszukanym co do cech i warunków inwestycji „GetBack” w zakresie karnym:

Pomoc w sporządzeniu wszelkich zawiadomień do organów ścigania, uwzględniając naszą sporą wiedzę dot. Afery i doświadczenie w sprawie GetBack, a przede wszystkim indywidualną sytuacje osoby oszukanej z uwzględnieniem każdego niuansu i stanu faktycznego. Chodzi m.in. o zabezpieczenie mienia na rzecz osoby pokrzywdzonej która wniosła zawiadomienie do prokuratury;

Pomoc w uzupełnieniu już złożonych wcześniej zawiadomień do organów ścigania o rzeczy które nie były wskazane w pierwotnym zawiadomieniu a które mogą okazać się kluczowe dla Twojej sprawy (w placówkach jednego z Banków nastąpiło kilka bezprawnych zdarzeń w wyniku których zostały utracone pieniądze);

Pomoc w sporządzeniu wszelkich pism w sprawie (wnioski o dostęp do akt postępowania karnego, zapytań o osobach zatrzymanych, wnioski dowodowe m.in. dot. adresów IP, przeszukań, zajęcia dokumentów, zabezpieczonym mieniu i td.);

 • Jeżeli ktoś chce działać wyłącznie samodzielnie to posiadamy wiele różnych wzorów/schematów dokumentów wytworzonych przez nas dot. różnych etapów postępowania karnego. Można również działać wyłącznie samemu według określonego wypracowanego doświadczeniem schematu, wzoru. Zapraszamy do kontaktu.

Szereg byłych pracowników jednego z banku otrzymały zarzuty, duża część osób złożyło zawiadomienia wcześniej do prokuratury, mienie osób podejrzanych zostało zabezpieczone m.in. na rzecz osób pokrzywdzonych (oszukanych) uwzględnionych w zarzutach sprawców, nie wszystkie osoby pokrzywdzone którzy złożyli zawiadomienie do Prokuratury są ujęte w zarzutach obecnych sprawców, tym nie wszystkich obecnie Prokuratura ujęła w zabezpieczonym mieniu na rzecz naprawienia wyrządzonych szkód. Wiele osób złożyło wcześniej zawiadomienia ale nic w ich sprawie się nie dzieje, pytają co dalej?, żeby sprawa szła do przodu to osoba pokrzywdzona musi w niej aktywnie działać z imienia i nazwiska na każdym etapie postępowania karnego a nie siedzieć i czekać co będzie. Nie każdego stać na korzystanie z kancelarii, więc uważamy, że warto skorzystać z możliwości postępowania karnego i mieć szansę w przyszłości odzyskać co najmniej część swoich pieniędzy (plusy postępowania karnego są takie że nie trzeba płacić do sądu wpisowego 1000 zł bądź 5% od kwoty sporu oraz succes fee), minusem to czasochłonna żmudna praca przy dokumentach żeby uwzględnić każdy niuans i stan faktyczny, właśnie przy tym możemy pomóc.

W mojej sprawie udało mi się dowieźć wiele w postępowaniu karnym, bankier, były zarząd Banku, pracownicy, pracownicy innych firm umocowanych w łańcuchu „pokarmowo-prowizyjnym” którzy czerpali korzyść z działania na szkodę dostały zarzuty, mienie sprawców zostało zabezpieczone, więc udowodniłem na etapie śledztwa swoje tezy i obroniłem swoje zawiadomienia. Ja działam w swojej sprawie cywilistycznie oraz karnie (dwa odrębne toczące się postępowania), żeby mieć najwięcej szans na odzyskanie całej kasy z odsetkami od momentu złożenia pierwszej reklamacji.

Działania karne niezależne od tego kto gdzie został oszukany w jakim banku bądź firmie, mechanizm co do oszustwa jest podobny. Analogiczna pomoc może być w zakresie produktu – certyfikatów „Trigon”.

II.) W zakresie cywilistycznym:

pomoc w sporządzeniu pisma w przypadku wyrażonej chęci poszkodowanego żeby prokurator przystąpił na postawie art. 7 k.p.c. do już toczącej się sprawy z powództwa cywilnego przed sądem, celem wzmocnienia sprawy;

pomoc/konsultacja w udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez prokuratora cywilistę z Wydziału Sądowego Prokuratury celem podjęcia decyzji czy prokuratura będzie wytaczać powództwo czy też nie na rzecz danej osoby – poszkodowanego na podstawie art. 7 k.p.c. (wiele osób ma z tym problem, ponieważ tych pytań jest kilkadziesiąt, a nie każdą osobę stać na kancelarię prawną). Jeżeli prokurator zdecyduje się (długi czas oczekiwania na decyzję) wnieść pozew do sądu na rzecz osoby poszkodowanej, to taka osoba jest zwolniona z kosztów sądowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z możliwości wystąpienia na drogę cywilną (nie karną) przeciwko firmie która wprowadziła w błąd oraz działała bez uprawnień i skierować powództwo do sądu, zapraszamy do kontaktu, możemy polecić jedną z Warszawskich Kancelarii Prawnych która ma już pierwsze sukcesy w zakresie zabezpieczania mienia w postępowaniu cywilnym na rzecz osób poszkodowanych – powodów.

III.) Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy przy sporządzaniu swojej reklamacji, to również zapraszamy, obecnie niestety wszystkie firmy sprzedające obligacje „GetBack” idą w zaparte, nie zwracają pieniądze, postępowanie reklamacyjne jest potrzebne formalnie żeby m.in. zebrać materiał dowodowy przez poszkodowanego w swojej sprawie. Afera GetBack niestety jest tak skonstruowana, że bez aktywności osoby poszkodowanej w swojej sprawie, a przede wszystkim skierowania zawiadomienia do Prokuratury, pieniędzy raczej może nie być.

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, warunki do ustalenia. Prosimy o zostawienie swojego nr. telefonu.

Link na Formularz kontaktowy: http://obligatariusze.pl/kontakt/

W treści wiadomości prosimy o podanie swoich danych kontaktowych z nr tel., nazwę podmiotu gdzie nastąpiło nabycie obligacji, certyfikatów/wyłudzenie środków finansowych, nazwę produktów – obligacje GetBack bądź/i certyfikaty Trigon.

Trwa kontrola NIK w KNF w sprawie GetBacku. Pod lupą mogą być także NBP i MF

Trwa kontrola NIK w KNF w sprawie GetBacku. Pod lupą mogą być także NBP i MF

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski ujawnił w Radiu Zet, że trwa kontrola w Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie GetBack. Nie zaprzeczył, że kontrola obejmuje także NBP i Ministerstwo Finansów.

Źródło pochodzenie informacji: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/trwa-kontrola-nik-w-knf-w-sprawie-getbacku,134,0,2424198.html

Założenie Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Założenie Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

W dniu 30 maja 2018 r. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w trybie art. 40a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. , poz. 210 j.t.) – wpisało do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 404, stowarzyszenie zwykłe pn. Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

 1. Artiom Bujan – Prezes Zarządu
 2. Rafał Woźniak
 3. Aneta Kiegiel
 4. Józef Łagowski

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 1. Mariusz Wójcik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Mariusz Bochyński
Zakończenie wyborów na kandydatów na członków Rady Wierzycieli GetBack

Zakończenie wyborów na kandydatów na członków Rady Wierzycieli GetBack

Źródło: biurosyndyka.pl

Podczas zakończonych wyborów na kandydatów na członków Rady Wierzycieli poniżej wymienieni kandydaci otrzymali największą liczbę głosów i głosujący posiadali najwyższą wartość sumy obligacji.

Kandydat Wartość głosów Liczba głosów (osób/podmiotów)
Artur Kłoczko 247 mln zł 350
Radosław Berczyński 226 mln zł 625
Q1FIZ 169 mln zł 9
Mariusz Wójcik 41 mln zł 176

 

Kandydat do Rady Wierzycieli GetBack

Kandydat do Rady Wierzycieli GetBack

Szanowni Państwo,

Z uwagi na pojawiające się kolejne kandydatury wystawiane przez kręgi powiązane ze środowiskiem finansowym, które mają lub mogą mieć konflikt interesów w stosunku do interesów małych obligatariuszy, na wczorajszym spotkaniu zdecydowaliśmy się udzielić wsparcia dla kandydatury Pana Mariusz Wójcik jako naszego przedstawiciela w radzie wierzycieli.

Pan Mariusz Wójcik tak jak my kupił obligacje Getback i zależy mu na odzyskaniu maksymalnej kwoty wierzytelności w racjonalnym czasie. Pan Mariusz nie jest powiązany ze środowiskiem finansowym oraz nie ma konfliktu interesów w zakresie reprezentowania małych obligatariuszy Getback S.A. oraz posiada unikalne kompetencje.
Poniżej zamieszczamy skróconą informację o nim. Obecnie Pan Mariusz zajmuje się organizacją stowarzyszenia niezależnego od jakiejkolwiek kancelarii prawnej którego celem jest wsparcie nas drobnych obligatariuszy w sprawie.
Pan Mariusz zadeklarował, że będzie dążył do maksymalnego zaspokojenia roszczeń przed wszystkim małych obligatariuszy.

Informacja o kandydacie Mariusz Wójcik na członka rady wierzycieli GetBack S.A. reprezentującego interesy małych poszkodowanych obligatariuszy niepowiązanych z bankami i funduszami inwestycyjnymi.

 

Moja (Mariusza Wójcik) sytuacja w kontekście GetBack S.A.

Szanowni Państwo,

Nabyłem obligacje GetBack S.A. poprzez Lion’s Bank i PDM jako osoba fizyczna. Dodatkowo nabyłem obligacje w GetBack S.A. Zależy mi na odzyskaniu maksymalnej wartości z obligacji w racjonalnym czasie a nie na obietnicach, że coś być może kiedyś odzyskam bo GetBack po zawarciu układu może również ogłosić upadłość.

Nie jestem powiązany w inny sposób z GetBack S.A. i IdeaBank niż poprzez posiadanie obligacji i rachunków bankowych. Nie posiadam akcji GetBack ani IdeaBank.

Analizując informacje o niektórych inicjatywach i propozycjach oraz osobach w nich uczestniczących doszedłem do subiektywnego wniosku, że obligatariusze indywidualni są skutecznie ogrywani przez grupy przedstawicieli interesów sprzecznych z interesami małych obligatariuszy oraz tracą czas nie podejmując jakichkolwiek działań mających na celu poprawę swojej sytuacji. Dlatego też doszedłem do wniosku, że jedną z szans jakie musimy wykorzystać jest założenie stowarzyszenia oraz dodatkowo wybranie na członka rady wierzycieli osób, które nie są powiązane z rynkiem finansowym i które będą reprezentowały nasze interesy.

Wobec powyższego zdecydowałem się zgłosić swoją kandydaturę na członka rady wierzycieli GetBack S.A, Nie była to dla mnie decyzja łatwa ale musiałem ją podjąć aby nie zagłosować za kandydatami podstawianymi nam przez środowiska i grupy interesów co do których etyki mam poważne zastrzeżenia.
Nie obiecam Państwu gruszek na wierzbie, że uda się odzyskać 100% wartości obligacji + odsetki + inne ale będę dążył do maksymalizacji wysokości odzyskania wierzytelności przez małych obligatariuszy w racjonalnym czasie uwzględniając również opcję możliwości dochodzenia odszkodowań od pośredników..

W związku z powyższym proszę Państwa o poparcie dla mojej kandydatury poprzez przesłanie oświadczenia i innych wymaganych dokumentów do Kuratora Wierzycieli (wzór dokumentów wkrótce zostanie opublikowany). Poniżej zamieściłem informacje o sobie.

Niezależnie od Waszej decyzji ws. udzielenia wsparcia mojej osobie dziękuję za Wasz czas i zachęcam do bycia aktywnym w naszym tworzonym stowarzyszaniu zakładanym przez osoby, które rzeczywiście zostały poszkodowane. Nie zwlekajcie i zagłosujcie na preferowanego przez Was członka w radzie wierzycieli. Nasza siła jest w liczebności.

Z poważaniem

Mariusz Wójcik

 

Mariusz Wójcik – lat 45, żonaty, 3 dzieci, jestem Polakiem i posiadam wyłącznie obywatelstwo polskie

 • Wykształcenie
  • mgr. inż. w zakresie telekomunikacji, informatyki i zarządzania uzyskany w trakcie studiów na Francusko Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu oraz i École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris – TELECOM PARIS (ENST). Wcześniej pierwsze 2 lata studiowałem na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • Wybrane doświadczenia zawodowe, które mogą okazać się przydatne w trakcie pełnienia obowiązków członka rady wierzycieli GETBACK S.A.:
  • Uczestniczyłem w realizacji jako specjalista lub zrealizowałem jako manager ponad 140 projektów doradczych dla klientów w Polsce, Europie i Azji w zakresie telekomunikacji dotyczących m.in.
   • modelowania i redukcji kosztów (CAPEX, OPEX)
   • zabezpieczenia przychodów oraz zarządzania nadużyciami
   • projektów due-diligence i wycenach przejmowanych podmiotów
   • tworzenie, analizy i oceny business planów, analiz dużych wolumenów danych
 • Pracowałem głównie dla
  • operatorów i dużych przedsiębiorstw
  • jednostek administracji państwowej w tym regulatorów rynków
  • firm doradczych
 • Osiągnięcia
  • w wielu projektach efektywnie zidentyfikowałem oraz doprowadziłem do znaczącego zmniejszenia kosztów klientów
  • zidentyfikowałem wiele nadużyć i nieprawidłowości w procesach i systemach klientów oraz doprowadziłem do ich eliminacji
  • podejmowałem się i realizowałem projekty, które były wyzwaniami zarówno w skali jak i zastosowanych rozwiązaniach
 • Zdane egzaminy i certyfikaty
  • Analysing Fraud, Fraud Risk Management, Profiling Fraud
  • CISA – Certified Information Systems Auditor
  • CIMA – Certificate in Business Accounting
 • Firmy w których pracowałem na etat lub pełniłem funkcję
  • od 2004 – Advanced Business Services sp. z o.o. właściciel, prezes zarządu
  • 2007-2008 – Deloitte Business Consulting – Manager
  • 2001-2005 – Andersen Business Consulting – Manager, Senior consultant
  • 2000-2001 Formus Polska – specjalista ds. sieci stałej
  • 1997-2000 Polkomtel S.A. – inżynier ds. implementacji
  • 1996 American Power Conversion France, stażysta