Tag: Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Spotkanie w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie

Spotkanie w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie

Szanowni Państwo,

W dniu 27 lipca 2018 roku odbyło się spotkanie w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, ze strony stowarzyszenia uczestniczyli m.in. Artiom Bujan prezes zarządu stowarzyszenia, członek zarządu stowarzyszenia Józef Łagowski oraz Mariusz Wójcik członek Rady Wierzycieli GetBack, prokuraturę reprezentował Pan prokurator Jakub Romelczyk Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie, w spotkaniu uczestniczyli również prokuratorzy prowadzący sprawę GetBacka (w tym również wątek sprzedażowy dot. oszustwa przy oferowaniu obligacji GetBacka).

Stowarzyszenie uprzejmie poprosiło Prokuraturę żeby organy ścigania pochyliły się nad pewnymi zagadnieniami dotyczącymi pośredników – instytucji finansowych, w szczególności nad jednym bankiem który nadto aktywnie był zaangażowany w proces masowego oferowania obligacji GetBacka, przedstawione przez stowarzyszenie zagadnienie może pozwolić szybko odzyskać środki finansowe od pośredników oferujących obligacje „bezpieczne jako lokata” oraz popełniających inne kluczowe nieprawidłowości prawnokarne, w wyniku których klient banku stawał się posiadaczem obligacji spółki GetBack.

Prokuratura zapewniła że będzie skuteczna w swoich działaniach. W chwili obecnej prawie codziennie wpływają zawiadomienia do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. W sprawę dot. wątku sprzedażowego obligacji jest zaangażowane obecnie Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Spotkanie w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie odbyło się na podstawie wniosku stowarzyszenia z dnia 28 czerwca 2018 roku.

Założenie Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Założenie Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

W dniu 30 maja 2018 r. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w trybie art. 40a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. , poz. 210 j.t.) – wpisało do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 404, stowarzyszenie zwykłe pn. Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

  1. Rafał Momot
  2. Artiom Bujan
  3. Aneta Kiegiel
  4. Józef Łagowski

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  1. Mariusz Wójcik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (dawny członek Rady Wierzycieli GetBack S.A.)
  2. Mariusz Bochyński

Stowarzyszenie GetBack skupia wokół siebie osób bezpośrednio pokrzywdzonych (art. 49 par. 1 k.p.k.) w aferze „GetBack” które straciły swoje oszczędności w wyniku szeregu przestępstw oraz pełnomocników tych osób.