UWAGA

UWAGA

BYLI BANKIERZY ROZSYŁAJĄ OFERTĘ DO SWOICH OFIAR Z POMOCĄ PRAWNĄ SWOJEJ KANCELARII, TRZEBA UWAŻAĆ NA TAKI ICH TRIK. POD ŻADNYM POZOREM NIE NAWIĄZYWAĆ WSPÓŁPRACY, NIE PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH DANYCH ORAZ INFORMACJI O DZIAŁANIACH PRAWNYCH POSZKODOWANYCH W SPRAWIE.
TAKIE DZIAŁANIE JEST DOBRE DLA BANKIERA ale NIE DLA POSZKODOWANEGO. NA PEWNO BANKIERZY NIE POWIEDZĄ O WPROWADZENIU W BŁĄD, PODSZYCIU SIĘ ORAZ SFAŁSZOWANIU FORMULARZA NABYCIA OBLIGACJI, a TAKŻE O BEZPRAWNYM UCHYLENIU TAJEMNICY BANKOWEJ KLIENTA NA ZEWNĄTRZ POZA BANK DO FIRM TRZECICH (podmiotów niewymienionych w karcie klienta banku). NIE MÓWIĄ NIC O WĄTKU KARNYM, A WIEMY, ŻE PROKURATURA NIE WYKLUCZA KOLEJNYCH ZATRZYMAŃ BANKIERÓW.

TAKI KONTAKT ZE STRONY BYŁEGO BANKIERA JEST DOWODEM NA MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA DANYCH KLIENTA BANKU DO DALSZYCH KONTAKTÓW, BEZ ZGODY KLIENTA i PRAWDOPODOBNIE RÓWNIEŻ BEZ ZGODY BANKU, DANE KTÓRE BANKIER WYKORZYSTUJE PO ZAKOŃCZENIU WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCĄ.


CZEKAMY NA PAŃSTWA SYGNAŁY O TAKICH DZIAŁANIACH, PROSIMY PODSYŁAĆ INFORMACJE na maila: stowarzyszeniegetback@gmail.com

Comments are closed.