Featured
UOKiK decyzje pomocne poszkodowanym w aferze GetBack

UOKiK decyzje pomocne poszkodowanym w aferze GetBack

Decyzje systemowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które mogą być pomocne wszystkim poszkodowanym konsumentom w dochodzeniu roszczeń w aferze „GetBack”: Decyzja UOKiK nr DOZIK–7.610.19.MJO/KJ z 27 IV 2020 r. dot. wprowadzania w błąd przy sprzedaży produktów firmy GetBack S.A. (obligacje). Uczestnicy postępowania: GetBack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Link: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/49471EC79BDB6CB6C125855900315042?editDocument&act=Decyzja Decyzja UOKiK RBG13/2019 z …

Read More Read More

Featured
Dopozwanie Pekao. Afera „GetBack”, Sprawy cywilne

Dopozwanie Pekao. Afera „GetBack”, Sprawy cywilne

W związku z dokonaną analizą zdarzeń w Idea Banku S.A., począwszy od 2021 roku niektórym (liczba może wzrosnąć) poszkodowanym w aferze „GetBack” klientom Idea Banku S.A. udało się skutecznie wezwać na podstawie art. 194 § 3 kpc do udziału w toczącej się sprawie cywilnej bank przejmujący. W tym zakresie sądy wydały postanowienia w celu wezwania …

Read More Read More

Featured
AFERA GETBACK WYROK SĄDU

AFERA GETBACK WYROK SĄDU

Pierwszy znany nam w Polsce korzystny wyrok prawomocny zapadł ostatecznie w lutym 2021 roku w Sądzie II instancji w jednym z miast we wschodniej Polsce. Gratulujemy osobie poszkodowanej prawomocności orzeczenia. W innych znanych nam sprawach aktualnie wydane korzystne wyroki w aferze „GetBack” przez Wydziały Cywilne Sądów I instancji (nieprawomocne) na rzecz osób poszkodowanych walczących o swoje prawa.

Featured
STOP robieniu obligatariuszy i inwestorów z pokrzywdzonych klientów Idea Banku. Pierwszy wyrok prawomocny

STOP robieniu obligatariuszy i inwestorów z pokrzywdzonych klientów Idea Banku. Pierwszy wyrok prawomocny

Wielu klientów Idea Banku S.A. Oddziały Lion’s Banku utraciło swoje oszczędności znajdujące się na rachunkach bankowych objętych gwarancją BFG w wyniku szeregu wysoce prawdopodobnych przestępstw oraz innych nieprawidłowości (podejrzenie podszywania się w formularzu zapisu na obligacji pod klienta Banku, bezprawnego uchylenia tajemnicy bankowej – przekazanie danych osobowo-finansowych klienta na zewnątrz poza Bank bez zgody klienta …

Read More Read More

Featured
Komunikat Rzecznika Finansowego w przedmiocie możliwego terminu przedawnienia roszczeń dotyczących sprzedaży obligacji GetBack S.A.

Komunikat Rzecznika Finansowego w przedmiocie możliwego terminu przedawnienia roszczeń dotyczących sprzedaży obligacji GetBack S.A.

Dotyczy dochodzenia roszczeń bez postępowania karnego. 24 marca 2021 roku Rzecznik Finansowy informuje Klientów Idea Bank S.A. oraz innych podmiotów rynku finansowego, takich jak banki i domy maklerskie (dalej: “Banki”), którzy nabyli za pośrednictwem Banków lub za namową pracownika bądź współpracownika Banków obligacje spółki GetBack S.A. (dalej: “GetBack”) o możliwym zbliżającym się terminie przedawnienia roszczeń w stosunku do Banków. Z analiz Biura Rzecznika Finansowego …

Read More Read More

Featured
Pomoc dla poszkodowanej rodziny Mikołaja

Pomoc dla poszkodowanej rodziny Mikołaja

Apel do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc okradzionej przez bank rodzinie niepełnosprawnego Mikołaja. Szczegóły: https://pomagam.pl/ekr73fmf . Informacja od Pana Henryka ojca Mikołaja: „Okradzeni przez BankWitam serdecznie. Jestem ojcem 20 letniego chłopca Mikołaja z ciężkim czterokończynowym porażeniem mózgowym. Jest chłopcem leżącym wymagającym mojej pomocy przez 24 godziny na dobę. Nie mówi ,jest pampersowany, wymaga karmienia …

Read More Read More

Featured
Apel o powołanie Funduszu Rekompensat GetBack

Apel o powołanie Funduszu Rekompensat GetBack

Od ponad roku nieustannie apelujemy o powołanie Państwowego Funduszu Rekompensat dla poszkodowanych konsumentów. Ministerstwo Finansów / UKNF powinno, bez dalszej zwłoki, podjąć inicjatywę na mocy której zostanie utworzony Fundusz, z którego w całości lub przynajmniej częściowo zrekompensowane zostaną straty poniesione przez osoby poszkodowane w aferze „GetBack”. Informacja w mediach: https://www.bankier.pl/wiadomosc/MF-odniesie-sie-do-sprawy-funduszu-rekompensat-po-przedstawieniu-konkretow-7677688.html (stan spraw na dzień 27 …

Read More Read More

Featured
Sygnalista getback – zgłaszanie nieprawidłowości

Sygnalista getback – zgłaszanie nieprawidłowości

Każda osoba może dokonać anonimowego zgłoszenia w sprawie nieprawidłowości zaistniałych w latach 2016 – 2021 w aferze „GetBack”, również w sprawie różnych sytuacji, które mogą być szkodliwe dla poszkodowanych. Zapraszamy do kontaktu: http://obligatariusze.pl/kontakt/ Prosimy o przesyłanie informacji dotyczącej wyłącznie afery „GetBack”, a nie wszystkich afer w kraju. W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Sygnał”

Featured
POSZUKUJEMY POSZKODOWANYCH KTÓRZY ZŁOŻYLI REKLAMACJE w 2021 roku

POSZUKUJEMY POSZKODOWANYCH KTÓRZY ZŁOŻYLI REKLAMACJE w 2021 roku

Poszukujemy osób poszkodowanych przez Idea Bank S.A., którzy złożyli reklamacje/wezwanie do zapłaty po dniu 3 stycznia 2021 roku do podmiotu Idea Bank S.A. w restrukturyzacji (Rondo Daszyńskiego 2b, 00-843 Warszawa, https://ideabank.pl/restrukturyzacja) lub/i do Banku Pekao, dotyczące nieprawidłowości związanych z oferowaniem. Jeżeli ktoś złożył reklamacje do dnia 3 stycznia 2021 roku i Bank odpisał po wskazanej …

Read More Read More

Featured
GETBACK KANCELARIA PRAWNA

GETBACK KANCELARIA PRAWNA

Jeżeli chcieliby Państwo rozważyć możliwość działania z Kancelarią prawną, z którą współpracują poszkodowani, celem dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej (wytoczenie powództwa o zapłatę w aferze „GetBack” przeciwko podmiotom odpowiedzialnym) zapraszamy do kontaktu. Kontakt: https://obligatariusze.pl/kontakt Dochodzenie roszczeń w sprawie obligacji GetBack na drodze cywilnej, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/getback-pozew/ . Informacja dla osób planujących rozpoczęcie dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej …

Read More Read More

Featured
Spotkanie z Prezesem NIK

Spotkanie z Prezesem NIK

Pokrzywdzeni w aferze „GetBack” Członkowie wraz z Zarządem „Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.” na spotkaniu z Prezesem NIK (marzec 2020 r.)–https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/pokrzywdzeni-w-aferze-getback-na-spotkaniu-z-prezesem.html Informacja o wynikach kontroli NIK oraz cały Raport pn. „DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH RYNEK FINANSOWY WOBEC SPÓŁKI GETBACK S.A., PODMIOTÓW OFERUJĄCYCH JEJ PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ JĄ AUDYTUJĄCYCH” do pobrania pod …

Read More Read More

Akcjonariusze GetBack S.A.

Akcjonariusze GetBack S.A.

Jeżeli chcieliby Państwo rozważyć możliwość działania z Kancelarią prawną, z którą współpracują poszkodowani, celem dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej (wytoczenie powództwa o zapłatę w aferze „GetBack” przeciwko Skarbowi Państwa) zapraszamy do kontaktu. Ostateczna decyzja należy do Państwa. Kontakt: https://obligatariusze.pl/kontakt . W temacie wiadomości prosimy dopisać: „Akcjonariusz GetBack”. W temacie wiadomości prosimy dopisać: „Akcjonariusz GetBack”. Prosimy …

Read More Read More