Featured
PB: Wierzyciele Idea Banku nie zostaną na lodzie. Informacja

PB: Wierzyciele Idea Banku nie zostaną na lodzie. Informacja

PB: Syndyk masy upadłościowej wie, skąd wziąć pieniądze na zaspokojenie roszczeń. W tle sprawy jest pozew na prawie 0,5 mld zł. Artykuł Pulsu Biznesu: https://www.pb.pl/wierzyciele-idea-banku-nie-zostana-na-lodzie-1167850 Portal branżowy: https://orestrukturyzacji.pl/2022/10/31/jest-szansa-na-zaspokojenie-wierzycieli-idea-banku/ Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe wierzytelność można zgłosić po terminie. Objaśnienia do procedury zgłaszania wierzytelności: Cywilny zespół prokuratorów, który zajmuje się aferą GetBacku, skierował pozew do …

Read More Read More

Featured
Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł skargi kasacyjne poszkodowanych klientów Idea Banku w zw. z decyzją BFG o resolution Banku

Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł skargi kasacyjne poszkodowanych klientów Idea Banku w zw. z decyzją BFG o resolution Banku

RPO Marcin Wiącek przystąpił do postępowania Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skarg kasacyjnych. Wnosi, by uchylił on wyrok WSA z 2021 r. –  oddalający skargi m.in. poszkodowanych klientów Idea Banku S.A. na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie restrukturyzacji Banku – oraz by sam rozpoznał te skargi.  Przystąpienie jest realizacją zapewnienia RPO, złożonego podczas spotkania w …

Read More Read More

Featured
Raport NIK dla wszystkich osób poszkodowanych w aferze GetBack

Raport NIK dla wszystkich osób poszkodowanych w aferze GetBack

Urzędy wydały szereg decyzji, oficjalnych komunikatów oraz opinii, w szczególności wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, które wszyscy ponad 9 tys. osób poszkodowanych w aferze „GetBack” mogą wykorzystywać jako dowód w swoich indywidualnych sprawach według własnych potrzeb w celu dochodzenia roszczeń. Informacja o wynikach kontroli NIK oraz cały Raport pn. „DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ …

Read More Read More

Featured
UOKiK decyzje pomocne poszkodowanym w aferze GetBack

UOKiK decyzje pomocne poszkodowanym w aferze GetBack

Decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w których urząd przedstawił stosowaną praktykę wobec konsumentów. Informacje zawarte w treści decyzji mogą być pomocne wszystkim poszkodowanym konsumentom w indywidualnym dochodzeniu roszczeń. Kwestią otwartą pozostaje kwestia tego, czy decyzje w przyszłości dadzą systemową (grupową) możliwość z urzędu przynajmniej częściowo zrekompensować straty poniesione przez osoby poszkodowane w aferze „GetBack”. …

Read More Read More

Featured
Dopozwanie Pekao. Afera „GetBack”, Sprawy cywilne

Dopozwanie Pekao. Afera „GetBack”, Sprawy cywilne

W związku z dokonaną analizą zdarzeń w Idea Banku S.A., począwszy od 2021 roku niektórym deponentom – klientom Idea Banku S.A. udało się skutecznie wezwać na podstawie art. 194 § 3 kpc do udziału w toczącej się sprawie cywilnej bank przejmujący – Pekao Bank. W tym zakresie sądy wydały postanowienia w celu wezwania do udziału …

Read More Read More

Featured
AFERA GETBACK WYROK SĄDU

AFERA GETBACK WYROK SĄDU

Pierwszy w Polsce korzystny wyrok prawomocny w sprawie IB, do którego udało się dotrzeć, zapadł ostatecznie w lutym 2021 roku w Sądzie Okręgowym II instancji w Białymstoku. W innych znanych sprawach aktualnie wydane korzystne wyroki w aferze „GetBack” przez Wydziały Cywilne Sądów I instancji (nieprawomocne) na rzecz osób poszkodowanych walczących o swoje prawa.

Featured
STOP robieniu inwestorów z pokrzywdzonych deponentów Idea Banku. Pierwszy wyrok prawomocny

STOP robieniu inwestorów z pokrzywdzonych deponentów Idea Banku. Pierwszy wyrok prawomocny

Wielu klientów Idea Banku S.A. Oddziały Lion’s Banku utraciło swoje oszczędności znajdujące się na rachunkach bankowych objętych gwarancją BFG w wyniku szeregu wysoce prawdopodobnych przestępstw oraz innych nieprawidłowości (praktyka oraz mechanizmy zostały opisane w decyzjach organów państwowych i komunikatach). Apelujemy do mediów o nierobienie sztucznie inwestorów z poszkodowanych deponentów Idea Banku S.A. Prawdopodobnie jest to …

Read More Read More

Featured
Komunikat Rzecznika Finansowego w przedmiocie możliwego terminu przedawnienia roszczeń dotyczących sprzedaży obligacji GetBack S.A.

Komunikat Rzecznika Finansowego w przedmiocie możliwego terminu przedawnienia roszczeń dotyczących sprzedaży obligacji GetBack S.A.

Dotyczy dochodzenia roszczeń bez postępowania karnego. 24 marca 2021 roku Rzecznik Finansowy informuje Klientów Idea Bank S.A. oraz innych podmiotów rynku finansowego, takich jak banki i domy maklerskie (dalej: “Banki”), którzy nabyli za pośrednictwem Banków lub za namową pracownika bądź współpracownika Banków obligacje spółki GetBack S.A. (dalej: “GetBack”) o możliwym zbliżającym się terminie przedawnienia roszczeń w stosunku do Banków. Z analiz Biura Rzecznika Finansowego …

Read More Read More

Featured
Pomoc dla poszkodowanej rodziny Mikołaja

Pomoc dla poszkodowanej rodziny Mikołaja

Apel do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc okradzionej przez bank rodzinie niepełnosprawnego Mikołaja. Szczegóły: https://pomagam.pl/ekr73fmf . Informacja od Pana Henryka ojca Mikołaja: „Okradzeni przez BankWitam serdecznie. Jestem ojcem 20 letniego chłopca Mikołaja z ciężkim czterokończynowym porażeniem mózgowym. Jest chłopcem leżącym wymagającym mojej pomocy przez 24 godziny na dobę. Nie mówi ,jest pampersowany, wymaga karmienia …

Read More Read More

Featured
Powołanie Funduszu Rekompensat GetBack

Powołanie Funduszu Rekompensat GetBack

Od ponad trzech lat nieustannie apelujemy o powołanie Państwowego Funduszu Rekompensat dla poszkodowanych konsumentów. Ministerstwo Finansów / UKNF powinno, bez dalszej zwłoki, podjąć inicjatywę na mocy której zostanie utworzony Fundusz, z którego w całości lub przynajmniej częściowo zrekompensowane zostaną straty poniesione przez osoby poszkodowane w aferze „GetBack”. Najlepiej zwrot całości z Funduszy celowych. PROPOZYCJA. FUNDUSZ …

Read More Read More

Featured
Spotkanie z Prezesem NIK

Spotkanie z Prezesem NIK

Pokrzywdzeni w aferze „GetBack” oraz ich przedstawiciele na spotkaniu z Prezesem NIK (marzec 2020 r.)–https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/pokrzywdzeni-w-aferze-getback-na-spotkaniu-z-prezesem.html Informacja o wynikach kontroli NIK oraz cały Raport pn. „DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH RYNEK FINANSOWY WOBEC SPÓŁKI GETBACK S.A., PODMIOTÓW OFERUJĄCYCH JEJ PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ JĄ AUDYTUJĄCYCH” do pobrania pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bez-ochrony-panstwa.html getback raport nik Bezpośredni link na …

Read More Read More