Kategoria: Bez kategorii

Komunikat Rzecznika Finansowego w przedmiocie możliwego terminu przedawnienia roszczeń dotyczących sprzedaży obligacji GetBack S.A.

Komunikat Rzecznika Finansowego w przedmiocie możliwego terminu przedawnienia roszczeń dotyczących sprzedaży obligacji GetBack S.A.

Dotyczy dochodzenia roszczeń bez postępowania karnego.

24 marca 2021 roku

Rzecznik Finansowy informuje Klientów Idea Bank S.A. oraz innych podmiotów rynku finansowego, takich jak banki i domy maklerskie (dalej: “Banki”), którzy nabyli za pośrednictwem Banków lub za namową pracownika bądź współpracownika Banków obligacje spółki GetBack S.A. (dalej: “GetBack”) o możliwym zbliżającym się terminie przedawnienia roszczeń w stosunku do Banków. Z analiz Biura Rzecznika Finansowego wynika, że najwcześniejszym z kilku możliwych terminów przedawnienia roszczeń jest 17 kwietnia 2021 r. Jednocześnie Rzecznik Finansowy zastrzega, że sądy w zależności od stanu faktycznego w konkretnej sprawie mogą ustalić inny termin przedawnienia roszczeń, a wskazanie powyższego terminu wynika z daleko posuniętej ostrożności.  

Klienci Banków, którzy stali się obligatariuszami Getback i którym przysługuje wobec Getback wierzytelność wynikająca z nabytych obligacji zwykłych na okaziciela, a którzy dotychczas nie wystąpili na drogę sądową przeciwko Bankowi w celu odzyskania zainwestowanych środków finansowych i w żaden inny sposób nie przerwali biegu przedawnienia, powinni jak najszybciej rozważyć zasadność podjęcia działania w tym kierunku. W przeciwnym wypadku roszczenie może się przedawnić. Skutkiem upływu terminu przedawnienia jest niemożliwość dochodzenia roszczeń przed sądem. 

Rzecznik Finansowy informuje, że biegu przedawnienia nie przerywa: 

  • złożenie reklamacji do banku; 
  • postępowanie interwencyjne przed Rzecznikiem Finansowym; 
  • złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Rzecznik Finansowy wskazuje, że zgodnie z obowiązującym przepisami bieg przedawnienia przerywa

  • złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego-Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu konsumenckiego z podmiotem rynku finansowego; warunkiem przeprowadzenia postępowania jest uprzednie złożenie reklamacji do podmiotu rynku finansowego; wzór wniosku dostępny pod adresem: https://polubowne.rf.gov.pl; wniosek podlega opłacie w wysokości 50 zł;
  • złożenie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej; wniosek taki powinien zostać złożony do sądu i powinien czynić zadość ogólnym wymogom pisma procesowego; w wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę i przedstawić propozycje ugodowe; od wniosku pobiera się opłatę 200 zł;
  • wytoczenie powództwa przed sądem; opłata od pozwu wynosi 1000 zł.

Źródło pochodzenia informacji: https://rf.gov.pl/2021/03/24/komunikat-rzecznika-finansowego-w-przedmiocie-mozliwego-terminu-przedawnienia-roszczen-przeciwko-idea-bank-s-a-oraz-getin-noble-bank-s-a-dotyczacych-sprzedazy-obligacji-getback-s-a/

WIĘCEJ INFORMACJI: https://polubowne.rf.gov.pl

https://polubowne.rf.gov.pl/#najczestsze-pytania

___________________________________

Informacja podana przez Rzecznika Finansowego dotyczy jednego z kilku możliwych terminów przedawnienia roszczeń (dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej). Nie dotyczy to sprawy karnej, terminy przedawnień dochodzenia roszczeń na drodze postępowań karnych są dłuższe.

rzecznik finansowy getback

Pomoc dla poszkodowanej rodziny Mikołaja

Pomoc dla poszkodowanej rodziny Mikołaja

Apel do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc okradzionej przez bank rodzinie niepełnosprawnego Mikołaja. Szczegóły: https://pomagam.pl/ekr73fmf .

Informacja od Pana Henryka ojca Mikołaja:

„Okradzeni przez Bank
Witam serdecznie. Jestem ojcem 20 letniego chłopca Mikołaja z ciężkim czterokończynowym porażeniem mózgowym. Jest chłopcem leżącym wymagającym mojej pomocy przez 24 godziny na dobę. Nie mówi ,jest pampersowany, wymaga karmienia (jeden posiłek zajmuje ok 1 godz).Gdyby nie karygodne błędy służby zdrowia byliby wraz ze siostrą bliźniaczką zdrowymi i pełnymi życia ludźmi. Siostra mimo że to ona była zdrowa nie żyje a on chociaż umierał 3 razy żyje do dziś. Codziennie borykamy się z problemami związanymi z opieką nad Mikołajem oraz z wszech panującą biurokracją. Jednymi z ostatnich bardzo dużych problemów to wyrwanie zębów zdrowych siódemek które nie mieściły mu się w obrysie szczęki. Trzeba było znaleźć specjalistyczny ośródek w którym pod znieczuleniem ogólnym usunięto by mu zbędne zęby.Po uśpieniu okazało się że w warunkach ambulatoryjnych oni tego nie mogą wykonać bez powikłań. Odesłali nas do szpitala. Tak po dużych perturbacjach 2017 górne siódemki. Półtorej roku póżniej przejechaliśmy 490 km, aby wyrwać zęby na dole. Dlaczego tak dużo ponieważ to że jesteś ojcem w Polsce to mało znaczy. Musisz być kuratorem sądowym bo syn skończył w międzyczasie 18 lat, bez papierka do szpitala się nie dostaniesz bo zabieg w znieczuleniu ogólnym!. Mikołaj miał złamaną dwukrotnie kość udową nogi. Za pierwszym razem to był nieszczęśliwy wypadek. W styczniu tego roku noga uległa ponownie złamaniu. Po wykonaniu szeregu badań okazało się ,że przyczyna jest zaawansowana osteoporoza.Konieczne było operacyjne zespolenie kości. Do dziś Mikołaj ma żelazo w nodze. Mikołaj zawsze znosił swoje nieszczęścia, był bardzo dzielny. W moim 57 letnim życiu nie spotkałem drugiego tak dzielnego i cudownego człowieka. Za wszystkie troski odpłaca nam pięknym uśmiechem i cudownym charakterem. To tak jak byście przebywali z aniołem za życia :). W 2017 roku zaczyna się nasze problemy związane z finansami kiedy to pracownik IDEA BANKU namówił mnie do kupno super bezpiecznych obligacji firmy GetBack. Przez prawie cały rok urabiał mnie do ich kupna chociaż wiedział że nie jestem skłonny do inwestowania w ryzykowne aktywa ze względu na nie młody wiek i brak skłonności do ryzyka oraz opiekę nad niepełnosprawnym synem. Pracownik Banku doskonale wiedział o mojej sytuacji życiowej wielokrotnie opowiadałem mu jak chore mam dziecko. Proponował także inne obligacje. Ja wolałem bezpiecznie trzymać oszczędności na lokacie. Za którymś telefonem może dziesiątym, powiedział że on kupił obligacje i jego znajomi również, i że jest to pewniak bardziej bezpieczny niż lokata z gwarancją BFG. Na moje nieszczęście zgodziłem się 21 października 2017. Po 5 miesiącach od wejścia na giełdę GPW w kwietniu 2018 spółka GetBack była niewypłacalną. Afera trwa juz 2,5 roku nikt nie odzyskał ani jednego grosza.Idea Bank sprzedał obligacje na kwotę 700 mil złotych, nie mając stosownych uprawnień pozwalających na taką sprzedaż oraz łamiąc drastycznie wiele przepisów. Oszczędzanie pieniądze miały służyć do kupna większego samochodu ponieważ Mikołaj urósł i ma w związku z tym większy wózek który nie mieści się w 13 letnim Fiacie, ale że jako życie pisze inne scenariusze od tych zaplanowanych dziś pieniądze są potrzebne na przeciekający dach kryty papą. Czeka nas poważny remont domu a zawłaszczonych w banku pieniędzy nie ma śladu. Dlatego zwracamy się do Was o pomoc i wsparcie finansowe

lub scedować 1% swojego podatku na Fundację „Zdążyć z pomocą” KRS:0000037904 cel szczegółowy Mikołaj Adamik 20186″

https://pomagam.pl/ekr73fmf

Apel o powołanie Funduszu Rekompensat GetBack

Apel o powołanie Funduszu Rekompensat GetBack

Od ponad roku nieustannie apelujemy o powołanie Państwowego Funduszu Rekompensat dla poszkodowanych konsumentów. Ministerstwo Finansów / UKNF powinno, bez dalszej zwłoki, podjąć inicjatywę na mocy której zostanie utworzony Fundusz, z którego w całości lub przynajmniej częściowo zrekompensowane zostaną straty poniesione przez osoby poszkodowane w aferze „GetBack”.

Informacja w mediach:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/MF-odniesie-sie-do-sprawy-funduszu-rekompensat-po-przedstawieniu-konkretow-7677688.html (stan spraw na dzień 27 maja 2019 roku),

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1451689,afera-getback-poszkodowani-postulat-powolanie-fundusz-rekompensat.html (stan spraw na dzień 31 stycznia 2020 roku),

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_GgjTZpDfrM (stan spraw na dzień 17 lutego 2021 roku).

Stanem na dzień 26 lutego 2021 roku pomimo wielu apeli poszkodowanych Państwowy Fundusz Rekompensat nie został utworzony.

Sygnalista getback – zgłaszanie nieprawidłowości

Sygnalista getback – zgłaszanie nieprawidłowości

Każda osoba może dokonać anonimowego zgłoszenia w sprawie nieprawidłowości zaistniałych w latach 2016 – 2021 w aferze „GetBack”, również w sprawie różnych sytuacji, które mogą być szkodliwe dla poszkodowanych.

Zapraszamy do kontaktu: http://obligatariusze.pl/kontakt/

Prosimy o przesyłanie informacji dotyczącej wyłącznie afery „GetBack”, a nie wszystkich afer w kraju.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Sygnał”

POSZUKUJEMY POSZKODOWANYCH KTÓRZY ZŁOŻYLI REKLAMACJE w 2021 roku

POSZUKUJEMY POSZKODOWANYCH KTÓRZY ZŁOŻYLI REKLAMACJE w 2021 roku

Poszukujemy osób poszkodowanych przez Idea Bank S.A., którzy złożyli reklamacje/wezwanie do zapłaty po dniu 3 stycznia 2021 roku do podmiotu Idea Bank S.A. w restrukturyzacji (Rondo Daszyńskiego 2b, 00-843 Warszawa, https://ideabank.pl/restrukturyzacja) lub/i do Banku Pekao, dotyczące nieprawidłowości związanych z oferowaniem przez Bank „bezpiecznej” inwestycji, pod którą ukrywały się obligacje GetBack lub/i certyfikaty Trigon.

Jeżeli ktoś złożył reklamacje do dnia 3 stycznia 2021 roku i Bank odpisał po wskazanej dacie (w trakcie trwania niezakończonego postępowania reklamacyjnego w Banku), trwa wymiana pism Bank – konsument/konsument – Bank, to możecie odwołać się od otrzymanej odpowiedzi od Banku w kolejnym swoim piśmie reklamacyjnym skierowanym do Banku po dniu 3 stycznia 2021 roku i wtedy, jeżeli została złożona kolejna reklamacja bądź otrzymana odpowiedź na reklamacje datowana po dniu 3 stycznia 2021 roku prosimy o kontakt.

Zapraszamy do kontaktu: http://obligatariusze.pl/kontakt/

Mamy pewien pomysł.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Reklamacja po dniu 3 stycznia 2021 roku”.

Akcjonariusze GetBack S.A.

Akcjonariusze GetBack S.A.

Jeżeli chcieliby Państwo rozważyć możliwość działania z Kancelarią prawną, z którą współpracują pokrzywdzeni, celem dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej (wytoczenie powództwa o zapłatę w aferze „GetBack” przeciwko Skarbowi Państwa). Ostateczna decyzja należy do Państwa.

Kontakt: https://obligatariusze.pl/kontakt . W temacie wiadomości prosimy dopisać: „Akcjonariusz GetBack”.

Podstawa działań. Informacja o wynikach kontroli NIK oraz cały Raport pn. „DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH RYNEK FINANSOWY WOBEC SPÓŁKI GETBACK S.A., PODMIOTÓW OFERUJĄCYCH JEJ PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ JĄ AUDYTUJĄCYCH” do pobrania pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bez-ochrony-panstwa.html

Bezpośredni link na pobranie Raportu NIK: https://www.nik.gov.pl/plik/id,21685,vp,24335.pdf 

Artykuł Dziennik Gazeta Prawna: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1449821,getback-roszczenia-przeciwko-skarbowi-panstwa.html

W treści wiadomości prosimy o podanie swoich danych kontaktowych (w przypadku chęci dochodzenia roszczeń prosimy o nie przesyłanie nam swoich danych wrażliwych, swojego PESEL, adresu do korespondencji tradycyjnej) oraz informację gdzie nastąpiło nabycie akcji GetBacku. W temacie wiadomości prosimy dopisać: „Akcjonariusz GetBack”. Prosimy również o wskazanie jakiej pomocy lub/i informacji oczekujecie Państwo.

Każdy z ponad 9 tysięcy osób poszkodowanych w kraju ma prawo dochodzić swoich roszczeń niezależnie w jakim podmiocie nastąpiło zdarzenie w wyniku którego zostały utracone środki finansowe.

getback poszkodowani akcjonariusze

GetBack Kancelaria Prawna

GetBack Kancelaria Prawna

Jeżeli chcieliby Państwo rozważyć możliwość działania z Kancelarią prawną, z którą współpracują pokrzywdzeni, celem dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej (wytoczenie powództwa o zapłatę w aferze „GetBack” przeciwko bankowi/innym podmiotom lub/i Skarbowi Państwa). Ostateczna decyzja należy do Państwa.

Kontakt: https://obligatariusze.pl/kontakt

Dochodzenie roszczeń w sprawie obligacji GetBack na drodze cywilnej, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/getback-pozew/ . Informacja dla osób planujących rozpoczęcie dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej po dniu 3 stycznia 2021 roku (pozew przeciwko Bankowi oraz innym podmiotom, ewentualnie przeciwko Bankowi lub/i SP-KNF).

W treści wiadomości prosimy o podanie swoich danych kontaktowych (w przypadku chęci dochodzenia roszczeń prosimy o nie przesyłanie nam swoich danych wrażliwych, swojego PESEL, adresu do korespondencji tradycyjnej), nazwę podmiotu gdzie nastąpiło wprowadzenie w błąd przy obligacjach, certyfikatach / w Państwa ocenie wyłudzenie środków finansowych, nazwę posiadanych produktów – obligacje GetBack bądź/i certyfikaty Trigon. Prosimy również o wskazanie jakiej pomocy lub/i informacji oczekujecie Państwo.

Każdy z ponad 9 tysięcy osób poszkodowanych w kraju ma prawo dochodzić swoich roszczeń niezależnie w jakim podmiocie nastąpiło zdarzenie w wyniku którego zostały utracone środki finansowe.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 45. [Prawo do sądu]
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Spotkanie z Prezesem NIK

Spotkanie z Prezesem NIK

Pokrzywdzeni w aferze „GetBack” Członkowie wraz z Zarządem „Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.” na spotkaniu z Prezesem NIK (marzec 2020 r.)–https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/pokrzywdzeni-w-aferze-getback-na-spotkaniu-z-prezesem.html

Informacja o wynikach kontroli NIK oraz cały Raport pn. „DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH RYNEK FINANSOWY WOBEC SPÓŁKI GETBACK S.A., PODMIOTÓW OFERUJĄCYCH JEJ PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ JĄ AUDYTUJĄCYCH” do pobrania pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bez-ochrony-panstwa.html getback raport nik

Bezpośredni link na pobranie Raportu NIK: https://www.nik.gov.pl/plik/id,21685,vp,24335.pdf 

Raport Najwyższej Izby Kontroli jest mocnym materiałem dowodowym dla poszkodowanych w wytaczanych powództwach przeciwko Skarbowi Państwa – Komisji Nadzoru Finansowego.

GetBack roszczenia

GetBack roszczenia

GetBack

Dochodzenie roszczeń w związku z aferą „GetBack

Poszkodowani stracili swoje oszczędności w wyniku szeregu wysoce prawdopodobnych przestępstw oraz innych nieprawidłowości.

Zawiadomienie do Prokuratury oraz dochodzenie roszczeń na drodze karnoprawnej dot. obligacji oraz certyfikatów, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/getback-prokuratura/

Praktyka związana z wprowadzeniem w błąd klientów mogła być stosowana w różnych bankach i firmach, nie tylko w Idea/Lion’s.

Dochodzenie roszczeń w sprawie obligacji GetBack na drodze cywilnej, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/getback-pozew/ . Informacja dla osób planujących rozpoczęcie dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej po dniu 3 stycznia 2021 roku (pozew przeciwko Bankowi oraz innym podmiotom, ewentualnie przeciwko Bankowi lub/i SP-KNF).

Dochodzenie roszczeń w sprawie certyfikatów Trigon na drodze cywilnej, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/trigon-pozew/

Dochodzenie roszczeń w sprawie obligacji GetBack na drodze cywilnej przeciwko KNF – Skarbowi Państwa niezależnie od podmiotu w którym poszkodowany został wprowadzony w błąd co do warunków i możliwości inwestycji (są osoby które mogą nie chcieć podejmować działania przeciwko podmiotom jak wyżej z różnych względów a tylko przeciwko SP. ), informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/pozew-przeciwko-skarbowi-panstwa-getback/

Zapraszamy do kontaktu: http://obligatariusze.pl/kontakt/

W treści wiadomości prosimy o podanie swoich danych kontaktowych (w przypadku chęci dochodzenia roszczeń prosimy o nie przesyłanie nam swoich danych wrażliwych, swojego PESEL, adresu do korespondencji tradycyjnej), nazwę podmiotu gdzie nastąpiło wprowadzenie w błąd przy obligacjach, certyfikatach/w Państwa ocenie wyłudzenie środków finansowych, nazwę produktów – obligacje GetBack bądź/i certyfikaty Trigon. Prosimy również o wskazanie jakiej pomocy lub/i informacji oczekujecie Państwo.