Getback pozew

Getback pozew

Jeżeli w Twoim przypadku doszło do niepodpisania umowy bądź formularza nabycia obligacji GetBack lub/i wprowadzenia w błąd co do cech inwestycji finansowej „GetBack” m.in. nieprzedstawienie przez bank w ofercie ryzyko utraty środków (zdarzenia w placówkach Idea Banku bądź/i Lions Banku, sprzedawcy z banku mogli również dzwonić telefonicznie składając ofertę) i chcesz otrzymać pomoc prawną celem podjęcia próby odzyskania swoich utraconych środków finansowych, kontakt przez formularz kontaktowy dostępny pod linkiem: http://obligatariusze.pl/kontakt/ . Ostateczna decyzja należy do Państwa z kim współpracować.

Pierwszy w Polsce korzystny wyrok prawomocny, do którego udało się dotrzeć, zapadł ostatecznie w lutym 2021 roku w Sądzie II instancji w jednym z miast we wschodniej Polsce: https://obligatariusze.pl/getback-wyrok-sadu/

Warianty: https://obligatariusze.pl/pozew-skarb-panstwa-getback/ ,

https://obligatariusze.pl/dopozwanie-pekao-afera-getback/

Każdy z poszkodowanych ma pełne prawo podjąć prawną walkę o odzyskanie swoich utraconych środków finansowych w aferze „GetBack”. W każdej sprawie finalnie decyduje Sąd.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 45. [Prawo do sądu]
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
1.) Decyzja częściowa UOKiK dot. Idea Banku S.A. z dnia 01.08.2019 link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15662&news_page=11 ;
2.) Decyzja końcowa UOKiK dot. Idea Banku S.A. z dnia 03.02.2020 link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16193&news_page=3 ;
3.) Decyzja UOKiK dot. samej spółki GetBack S.A. z dnia 27.04.2020 link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16378