GETBACK POZEW

GETBACK POZEW

Jeżeli w Twoim przypadku doszło do niepodpisania umowy bądź formularza nabycia obligacji GetBack lub/i wprowadzenia w błąd co do cech inwestycji finansowej „GetBack” m.in. nieprzedstawienie przez bank w ofercie ryzyko utraty środków (zdarzenia w placówkach Idea Banku bądź/i Lions Banku, sprzedawcy z banku mogli również dzwonić telefonicznie składając ofertę) i chcesz otrzymać pomoc prawną* celem podjęcia próby odzyskania swoich utraconych środków finansowych, można do nas napisać przez formularz kontaktowy dostępny pod linkiem: http://obligatariusze.pl/kontakt/ 

Informacja dla osób planujących rozpoczęcie dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej po dniu 3 stycznia 2021 roku (pozew przeciwko podmiotom odpowiedzialnym). W każdej sprawie finalnie decyduje Sąd.

Obecnie przez Kancelarię do sądów zostały złożone pozwy o zapłatę dla osób poszkodowanych w aferze „GetBack” (stan na koniec 2020 roku). Dzięki współpracy Kancelarii z osobami pokrzywdzonymi zostało wypracowane odpowiednie know-how oraz klucz doboru pokrzywdzonych w zależności od ich sytuacji faktycznej oraz prawnej. Ostateczna decyzja należy do Państwa z kim współpracować.

Każdy z poszkodowanych ma pełne prawo podjąć prawną walkę o odzyskanie swoich utraconych środków finansowych w aferze „GetBack”. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 45. [Prawo do sądu]
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
1.) Decyzja częściowa UOKiK dot. Idea Banku S.A. z dnia 01.08.2019 link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15662&news_page=11 ;
2.) Decyzja końcowa UOKiK dot. Idea Banku S.A. z dnia 03.02.2020 link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16193&news_page=3 ;
3.) Decyzja UOKiK dot. samej spółki GetBack S.A. z dnia 27.04.2020 link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16378
 
*Pomoc Kancelarii prawnej