Prokuratura ZAWIADOMIENIE

Prokuratura ZAWIADOMIENIE

Prokuratura – działania dot. GetBack. Każdy z poszkodowanych ma pełne prawo podjąć prawną walkę o swoje utracone środki finansowe w aferze „GetBack” (w indywidualnej sprawie).

Nasza opinia: bez złożonego zawiadomienia do Prokuratury (walka na drodze prawno-karnej), ewentualnego skierowania powództwa do sądu (działania cywilistyczne – osobno), szanse na realne odzyskanie pieniędzy w przyszłości mogą być mniejsze, działania dwutorowe (karne i osobne cywilistyczne – dwa odrębne postępowania) mogą przyczynić się do możliwości odzysku części lub całości utraconej kwoty w przyszłości. W każdej sprawie finalnie decyduje Sąd.

Praktyka związana z wprowadzeniem w błąd klientów mogła być stosowana w różnych bankach i firmach, nie tylko w Idea/Lion’s.

Szczegółowa informacja o wariantach dochodzenia roszczeń: http://obligatariusze.pl/getback-roszczenia/

Prawdopodobnie w Twojej sprawie doszło do popełnienia przestępstw – wyłudzenia Twoich pieniędzy bądź/i sfałszowania Formularza nabycia obligacji oraz bezprawne uchylenie i wykorzystanie tajemnicy bankowej do Domu Maklerskiego i do pozostałych firm umocowanych w łańcuszku, to warto rozważyć złożenie zawiadomienia do Prokuratury. W takiej sytuacji utraciłeś pieniądze w wyniku szereg bezprawnych działań osoby/bądź osób a nie w wyniku świadomej ryzyka inwestycji w obligacje. Uważamy, że każdy powinien wykonać podstawowe działania prawne w swojej sprawie.

I.) Jeden z naszych członków po uprzednim ustaleniu bądź Kancelaria może pomóc osobom oszukanym co do cech i warunków inwestycji „GetBack” w zakresie karnym:

– Pomoc w sporządzeniu zawiadomień do organów ścigania, uwzględniając indywidualną sytuacje osoby oszukanej. Chodzi m.in. o możliwość zabezpieczenia mienia na rzecz osoby pokrzywdzonej która wniosła zawiadomienie do prokuratury;

– Pomoc w uzupełnieniu już złożonych wcześniej zawiadomień do organów ścigania o rzeczy które nie były wskazane w pierwotnym zawiadomieniu, a które mogą okazać się kluczowe dla Twojej sprawy (w placówkach jednego z Banków nastąpiło kilka bezprawnych zdarzeń w wyniku których zostały utracone pieniądze);

– Pomoc w sporządzeniu pism w sprawie (wnioski o dostęp do akt postępowania karnego, zapytań o osobach zatrzymanych, wnioski dowodowe m.in. dot. adresów IP, przeszukań, zajęcia dokumentów, zabezpieczonym mieniu i td.). 

Analogiczna pomoc może być w zakresie produktu – certyfikatów „Trigon”.

II.) W zakresie cywilistycznym w razie potrzeby:

– pomoc w sporządzeniu pisma w przypadku wyrażonej chęci poszkodowanego żeby prokurator przystąpił na postawie art. 7 k.p.c. do już toczącej się sprawy z powództwa cywilnego przed sądem, celem wzmocnienia sprawy;

– pomoc/konsultacja w udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez prokuratora cywilistę z Wydziału Sądowego Prokuratury celem podjęcia decyzji czy prokuratura będzie wytaczać powództwo czy też nie na rzecz danej osoby – poszkodowanego na podstawie art. 7 k.p.c.

Jeżeli chcesz skorzystać z możliwości wystąpienia na drogę cywilną (nie karną) przeciwko firmie która wprowadziła w błąd oraz działała bez uprawnień i skierować powództwo do sądu, zapraszamy do kontaktu.

III.) Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy przy sporządzaniu swojej reklamacji, to również istnieje taka możliwość.

Rezultat działań Prokuratury na rzecz osób pokrzywdzonych w sprawie afery „GetBack”, komunikaty Prokuratury:

z dnia 2019/02/26 link: https://warszawa.pr.gov.pl/news/782 ;
z dnia 2019/04/02 link: https://warszawa.pr.gov.pl/news/791 ;
z dnia 2019/05/23 link: https://warszawa.pr.gov.pl/news/863 ;
z dnia 2019/06/14 link: https://warszawa.pr.gov.pl/news/866 ;
z dnia 2021/01/29 link: https://warszawa.pr.gov.pl/news/948 ;
z dnia 2021/02/17 link: https://warszawa.pr.gov.pl/news/952 .

Link na Formularz kontaktowy: http://obligatariusze.pl/kontakt/