AFERA GETBACK WYROK SĄDU

AFERA GETBACK WYROK SĄDU

Pierwszy znany nam w Polsce korzystny wyrok prawomocny zapadł ostatecznie w lutym 2021 roku w Sądzie II instancji w jednym z miast we wschodniej Polsce. Gratulujemy osobie poszkodowanej prawomocności orzeczenia. W innych znanych nam sprawach aktualnie wydane korzystne wyroki w aferze „GetBack” przez Wydziały Cywilne Sądów I instancji (nieprawomocne) na rzecz osób poszkodowanych walczących o swoje prawa.

Comments are closed.