Kontakt

Kontakt

W treści wiadomości prosimy o podanie swojego kontaktu (w przypadku chęci dochodzenia roszczeń prosimy o nieprzesyłanie nam swoich danych wrażliwych, swojego PESEL, adresu do korespondencji tradycyjnej). Prosimy również o wskazanie jakiej pomocy lub/i informacji oczekujecie Państwo w indywidualnej sprawie, w związku z wprowadzeniem w błąd przy obligacjach i certyfikatach, nazwę produktów – obligacje GetBack lub/i certyfikaty Trigon, nazwę podmiotu gdzie nastąpiło zdarzenie.

  RODO

  1. W przypadku otrzymania korespondencji – zapytania np. w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń od osoby niebędącej członkiem Stowarzyszenia przetwarzane są dane zawarte w korespondencji do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. W tym celu prosimy do nas napisać z żądaniem usunięcia danych.
  2. Osobom chcącym dochodzić swoich roszczeń może zostać przekazana informacja o kancelarii prawnej lub przedstawione inne możliwości.
  3. Administratorem danych osobowych członków jest stowarzyszenie zwykłe pn. „Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA” wpisane do ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy.
  4. Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przetwarzane do czasu utraty członkostwa.
  5. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, członkowie Stowarzyszenia mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (po złożeniu rezygnacji) lub ograniczenia przetwarzania.
  6. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.