NIK

NIK

W Najwyższej Izbie Kontroli zakończyła się kontrola pod nazwą „Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących”, celem kontroli była między innymi ocena skuteczności poszczególnych podmiotów kontrolowanych w zakresie ochrony uczestników rynku finansowego – konsumentów.

Informacja pod linkiem (podstawa zainicjowania działań NIK): https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-skontroluje-instytucje-panstwowe-odpowiedzialne-za-nadzor-nad-dzialalnoscia-spolki-getback.html

Informacja o wynikach kontroli NIK oraz cały Raport pn. „DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH RYNEK FINANSOWY WOBEC SPÓŁKI GETBACK S.A., PODMIOTÓW OFERUJĄCYCH JEJ PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ JĄ AUDYTUJĄCYCH” do pobrania pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bez-ochrony-panstwa.html

Bezpośredni link na pobranie Raportu NIK: https://www.nik.gov.pl/plik/id,21685,vp,24335.pdf 

Pokrzywdzeni w aferze GetBack na spotkaniu z Prezesem NIK (marzec 2020 r.) – https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/pokrzywdzeni-w-aferze-getback-na-spotkaniu-z-prezesem.html

Premier pismo do NIK GetBack

Poszkodowani przez GetBack mogą kierować roszczenia przeciwko Skarbowi Państwa. Artykuł Dziennik Gazeta Prawna: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1449821,getback-roszczenia-przeciwko-skarbowi-panstwa.html