O nas

O nas

Nasze rodziny utraciły oszczędności znajdujące się na rachunkach bankowych w Idea Banku / Lion’s objęte ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wyniku szeregu wysoce prawdopodobnych przestępstw oraz innych nieprawidłowości.

Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest to osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.

Praktyka związana z wprowadzeniem w błąd klientów mogła być stosowana w różnych bankach i firmach, nie tylko w Idea/Lion’s.

_______________________

Domena obligatariusze.pl należy do osoby fizycznej – członka pokrzywdzonej rodziny w aferze „GetBack”. Na stronie internetowej oraz na blogu-aktualności opisywane i przedstawiane są różne sprawy dotyczące problematyki afery, w szczególności dotyczące poszkodowanych deponentów.