O nas

O nas

Jesteśmy grupą osób poszkodowanych przez Idea Bank S.A. / Oddziały Lion’s Banku (środki finansowe utracone w wyniku nieuprawnionych czynności bankierów oraz banku). Osoby bezpośrednio pokrzywdzone (art. 49 par. 1 k.p.k.) przez sprawców w aferze „GetBack” oraz pełnomocnicy osób poszkodowanych. Straciliśmy swoje oszczędności w wyniku szeregu wysoce prawdopodobnych przestępstw oraz innych nieprawidłowości a nie w wyniku inwestycji (działań noszących znamiona podszycia się przez pracownika banku w formularzu zapisu na obligacji pod klienta banku w wyniku bezprawnego uchylenia tajemnicy bankowej – przekazanie m.in. danych osobowo-finansowych klienta na zewnątrz poza bank celem ich wykorzystania w formularzu zapisu na obligacje (działania bez uprzednio udzielonego upoważnienia uzyskanego od klienta), działań noszących znamiona sfałszowania formularza nabycia obligacji, działalność banku bez uprawnień KNF, nieprawidłowości przy przelewach, wprowadzenie w błąd co do warunków i td.). Afera „GetBack” była tak planowana oraz organizowana przez całą grupę osób żeby pokrzywdzony nie miał do końca świadomości, że został oszukany i w jaki sposób, później żeby próbować wpędzić ludzi w PPU a finalnie w zatwierdzony układ (niestety są poszkodowani którzy zaufali PPU/Układowi). Żadne PPU, RW nie zwróci nam całości utraconych środków finansowych. Dlatego warto podjąć niezależne działania (1 kolejności złożyć zawiadomienie do Prokuratury) celem dochodzenia roszczeń, ewentualnie i wytoczyć powództwo, które mogą finalnie dać szansę na odzysk części lub całości utraconych środków finansowych. Każdy z poszkodowanych ma pełne prawo podjąć prawną walkę o całość swoich utraconych środków finansowych w aferze GetBack.

Sprawcy zastosowali względem pokrzywdzonych kompleks środków organizacyjnych i technicznych, których pierwszorzędnym celem było zdobycie jak największego zaufania żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy oraz zrobienie tak aby klient (ofiara) nie mógł zrozumieć że został oszukany przynajmniej w pierwotnym czasie od zaistnienia zdarzenia.

Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele różnych kompleksowych inicjatyw przed Prokuraturą, Ministerstwami, NIK, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Finansowym, Urzędami, Sejmem oraz Senatem związanych z możliwościami odzyskania utraconych środków finansowych. Gdyby nie nasze zaangażowanie oraz determinacja, to szanse na odzyskanie pieniędzy były by mniejsze.

Zawiadomienie do Prokuratury oraz dochodzenie roszczeń na drodze karnoprawnej dot. obligacji oraz certyfikatów, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/getback-prokuratura/

Dochodzenie roszczeń w sprawie obligacji GetBack na drodze cywilnej, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/getback-pozew/

Informacja dla osób planujących rozpoczęcie dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej po dniu 3 stycznia 2021 roku (pozew przeciwko Bankowi oraz innym podmiotom).

Dochodzenie roszczeń w sprawie certyfikatów Trigon na drodze cywilnej, informacja pod linkiem:http://obligatariusze.pl/trigon-pozew/

Dochodzenie roszczeń w sprawie obligacji GetBack na drodze cywilnej przeciwko KNF – Skarbowi Państwa niezależnie od podmiotu w którym poszkodowany został wprowadzony w błąd co do warunków i możliwości inwestycji (są osoby które mogą nie chcieć podejmować działania przeciwko podmiotom jak wyżej z różnych względów a tylko przeciwko SP. Np. w przypadku osób które nabyły obligacje bezpośrednio w GetBacku), informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/pozew-przeciwko-skarbowi-panstwa-getback/

Zapraszamy do kontaktu: http://obligatariusze.pl/kontakt/

W treści wiadomości prosimy o podanie swoich danych kontaktowych z nr tel. (w przypadku chęci dochodzenia roszczeń prosimy o nie przesyłanie nam swoich danych wrażliwych, swojego PESEL, adresu do korespondencji tradycyjnej), nazwę podmiotu gdzie nastąpiło wprowadzenie w błąd przy obligacjach, certyfikatach/w Państwa ocenie wyłudzenie środków finansowych, nazwę produktów – obligacje GetBack bądź/i certyfikaty Trigon. Prosimy również o wskazanie jakiej pomocy oczekujecie Państwo.

W swojej odpowiedzi udzielimy informacje jak możemy pomóc.