O nas

O nas

Nasze rodziny utraciły oszczędności znajdujące się na rachunkach bankowych w Idea Banku / Lion’s objęte ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wyniku szeregu wysoce prawdopodobnych przestępstw oraz innych nieprawidłowości (praktyka oraz mechanizmy zostały opisane w decyzjach organów państwowych i komunikatach).

Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest to osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.

Praktyka związana z wprowadzeniem w błąd klientów mogła być stosowana w różnych bankach i firmach, nie tylko w Idea/Lion’s.

Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele różnych kompleksowych systemowych inicjatyw przed Prokuraturą, Ministerstwami, NIK, Urzędami, Sejmem oraz Senatem. Gdyby nie nasze zaangażowanie oraz determinacja, to szanse na odzyskanie pieniędzy były by mniejsze. Dzięki naszej aktywności urzędy wydały szereg decyzji, oficjalnych komunikatów oraz opinii, w szczególności wystąpienie pokontrolne NIK, publicznie dostępnych, które wszyscy ponad 9 tys. osób poszkodowanych mogą wykorzystywać w swoich indywidualnych sprawach według własnych potrzeb.

_______________________

Domena obligatariusze.pl należy do osoby fizycznej – członka pokrzywdzonej rodziny w aferze „GetBack”. Na stronie internetowej opisywane i przedstawiane są różne sprawy dotyczące problematyki afery.