O nas

O nas

Jesteśmy grupą osób poszkodowanych przez Idea Bank S.A. / Oddziały Lion’s Banku (środki finansowe utracone w wyniku nieuprawnionych czynności bankierów oraz banku). Nasze rodziny utraciły oszczędności w wyniku szeregu wysoce prawdopodobnych przestępstw oraz innych nieprawidłowości (podejrzenie podszywania się przez pracownika banku w formularzu zapisu na obligacji pod klienta banku, bezprawnego uchylenia tajemnicy bankowej – przekazanie danych osobowo-finansowych klienta na zewnątrz poza bank bez zgody klienta (poza grupę podmiotów określonych w karcie klienta Banku, którą klient otrzymywał przy zawarciu umowy otwarcia rachunku) celem bezprawnego wykorzystania danych bankowych (powstanie szkody) w różnych dokumentach oraz w formularzu zapisu na obligacje (czynności w formularzu nabycia obligacji bez uprzednio udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa uzyskanego od klienta przez bankiera), działań noszących znamiona sfałszowania formularza nabycia obligacji (bankierzy otrzymali zarzuty w tej sprawie z art. 171 ust. 5 ustawy Prawo bankowe w zbiegu z art. 270 §1 k.k.), aktywności banku na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF, przelew wykonany pod wpływem błędu, wprowadzenie w błąd co do warunków (zarzuty z art. 286 §1 k.k.) i td. W naszej ocenie afera „GetBack” była tak planowana oraz organizowana przez całą grupę osób, żeby pokrzywdzony nie miał do końca świadomości, że mógł zostać oszukany i w jaki sposób. Dlatego warto rozważyć podjęcie działania celem dochodzenia roszczeń w postępowaniu karnym, ewentualnie i wytoczyć powództwo w postępowaniu cywilnym, które mogą finalnie dać szansę na odzyskanie części lub całości utraconych środków finansowych. Każdy z poszkodowanych ma pełne prawo podjąć prawną walkę o całość swoich utraconych środków finansowych w aferze „GetBack”.

Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest to osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.

Sprawcy zastosowali względem pokrzywdzonych kompleks środków organizacyjnych i technicznych, których pierwszorzędnym celem było zdobycie jak największego zaufania, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z rachunków bankowych objętych ochroną gwarancyjną BFG oraz zrobienie tak aby klient (ofiara) nie mógł zrozumieć, że mógł zostać oszukany, przynajmniej w pierwotnym czasie od zaistnienia zdarzenia.

Praktyka związana z wprowadzeniem w błąd klientów mogła być stosowana w różnych bankach i firmach, nie tylko w Idea/Lion’s.

Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele różnych kompleksowych systemowych inicjatyw przed Prokuraturą, Ministerstwami, NIK, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Finansowym, Urzędami, Sejmem oraz Senatem związanych z możliwościami odzyskania utraconych środków finansowych. Gdyby nie nasze zaangażowanie oraz determinacja, to szanse na odzyskanie pieniędzy byłyby mniejsze. Dzięki naszej aktywności urzędy wydały szereg decyzji oraz opinii, publicznie dostępnych, które wszyscy ponad 9 tys. osób poszkodowanych mogą wykorzystywać w swoich indywidualnych sprawach.

Zawiadomienie do Prokuratury oraz dochodzenie roszczeń na drodze karnoprawnej dot. obligacji oraz certyfikatów, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/getback-prokuratura/

Dochodzenie roszczeń w sprawie obligacji GetBack na drodze cywilnej, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/getback-pozew/

Informacja dla osób planujących rozpoczęcie dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej po dniu 3 stycznia 2021 roku (pozew przeciwko podmiotom odpowiedzialnym), w każdej sprawie finalnie decyduje Sąd.

Dochodzenie roszczeń w sprawie certyfikatów Trigon na drodze cywilnej, informacja pod linkiem:http://obligatariusze.pl/trigon-pozew/

Dochodzenie roszczeń w sprawie obligacji GetBack na drodze cywilnej przeciwko KNF – Skarbowi Państwa niezależnie od podmiotu w którym poszkodowany został wprowadzony w błąd co do warunków i możliwości inwestycji, informacja pod linkiem: http://obligatariusze.pl/pozew-przeciwko-skarbowi-panstwa-getback/

Kontakt: http://obligatariusze.pl/kontakt/