Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł skargi kasacyjne poszkodowanych klientów Idea Banku w zw. z decyzją BFG o resolution Banku

Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł skargi kasacyjne poszkodowanych klientów Idea Banku w zw. z decyzją BFG o resolution Banku

RPO Marcin Wiącek przystąpił do postępowania Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skarg kasacyjnych. Wnosi, by uchylił on wyrok WSA z 2021 r. –  oddalający skargi m.in. poszkodowanych klientów Idea Banku S.A. na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie restrukturyzacji Banku – oraz by sam rozpoznał te skargi. 

Przystąpienie jest realizacją zapewnienia RPO, złożonego podczas spotkania w Biurze RPO 4 listopada 2021 r. nt. sytuacji osób poszkodowanych działaniami GetBack oraz Idea Banku. 

Pełna informacja: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-nsa-restrukturyzacja-idea-bank-obligatariusze-getback

Pismo procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 kwietnia 2022 r. : https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-04/Pismo_RPO_NSA_11_04_2022.pdf

Stowarzyszeniu udało się skutecznie przedstawić stan spraw dotyczących problematyki afery „GetBack” Rzecznikowi Praw Obywatelskich w 2018 roku oraz w latach następnych, rezultatem skutecznie podjętych działań jest przystąpienie Rzecznika do postępowania Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gdyby nie działania Stowarzyszenia, to Rzecznikowi Praw Obywatelskich stan spraw dotyczących osób poszkodowanych był by znany w mniejszym zakresie. Jest to pierwsza restrukturyzacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w której RPO dostrzegł nieprawidłowości i wsparł poszkodowanych deponentów na etapie sądowym w związku z rażącym naruszeniem interesu społecznego.

Zapowiedź działań w powyższej sprawie (komentarz po spotkaniu w Biurze RPO 4 listopada 2021 r.), YouTube: https://youtu.be/m-730dp02-4

Rezultat, YouTube: https://youtu.be/-j6ss5vgeDA

RPO ma zamiar aktywnie uczestniczyć w postępowaniu przed WSA/NSA ws Idea Banku, YouTube: https://youtu.be/ae4HpBXctMw

Słowo dotrzymane.

AB

Comments are closed.