Spotkanie przedstawicieli osób poszkodowanych z urzędnikami Najwyższej Izby Kontroli

Spotkanie przedstawicieli osób poszkodowanych z urzędnikami Najwyższej Izby Kontroli

Urzędnicy Najwyższej Izby Kontroli spotkali się dnia 27 września 2018 roku z przedstawicielami osób poszkodowanych w wyniku afery GetBack. W najbliższym czasie, na wniosek premiera Pana Mateusza Morawieckiego, Izba ma wszcząć kontrole w szeregu instytucji państwa właśnie w związku z tą sprawą.

W rozmowach poszkodowanych reprezentowali członkowie Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack. Spotkali się oni z kierownictwem Departamentu Budżetu i Finansów. Departament ten przygotowuje i niebawem rozpocznie kontrolę działalności m.in. organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack. Kontrolą zostaną objęte m.in.: Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Finansów.

Źródło pochodzenia informacji: http://www.radiomaryja.pl/informacje/przedstawiciele-nik-spotkali-sie-z-poszkodowanymi-przez-getback/

Comments are closed.