Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami osób poszkodowanych

Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami osób poszkodowanych

6 września 2018 r. w Biurze RPO odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA.

Stronę społeczną reprezentowali: pomysłodawca spotkania Artiom Bujan, Józef Łagowski i Sabina Gatti. 

Rzecznikowi praw obywatelskich dr. Adamowi Bodnarowi towarzyszyli: Piotr Mierzejewski dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Anna Bogucka naczelniczka wydziału w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, a także Jolanta Florek pracowniczka tego Zespołu.

Podczas spotkania Rzecznik wskazał na podstawy działania Rzecznika, akcentując funkcję kontrolną wobec organów państwa.

Rzecznik zapewnił, że podejmie interwencje, zwracając się przede wszystkim do nadzorcy rynku finansowego i organów ścigania, mając na uwadze szczególną ochronę praw konsumentów na ryku usług finansowych, wynikającą z art. 76 Konstytucji RP.

O podjętych działaniach Rzecznik będzie informował na bieżąco poprzez media i informacje umieszczane na stronie internetowej www.rpo.gov.pl.

Źródło informacji: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-RPO-z-przedstawicielami-osob-poszkodowanych-dzialaniem-getback

Comments are closed.