Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Stowarzyszenie GetBack skupia wokół siebie osób pokrzywdzonych (art. 49 par. 1 k.p.k.) w aferze „GetBack”, które straciły swoje oszczędności w wyniku szeregu działań mogących nosić znamiona przestępstw. Cel odzyskanie całości środków finansowych.

Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest to osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy prowadzi ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy, stowarzyszenie zwykłe pn. Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA zarejestrowane jest pod numerem 404.

Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele różnych kompleksowych inicjatyw przed Prokuraturą, Ministerstwami, NIK, Urzędami, Sejmem oraz Senatem związanych z możliwościami odzyskania utraconych środków finansowych. Gdyby nie nasze zaangażowanie oraz determinacja, to szanse na odzyskanie pieniędzy były by mniejsze.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

  1. Rafał Momot
  2. Artiom Bujan
  3. Aneta Kiegiel
  4. Józef Łagowski