Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Stowarzyszenie GetBack skupia wokół siebie osób bezpośrednio pokrzywdzonych (art. 49 par. 1 k.p.k.) w aferze „GetBack”, które straciły swoje oszczędności w wyniku szeregu przestępstw oraz pełnomocników tych osób. Cel odzyskanie całości środków finansowych.

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy prowadzi ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy, stowarzyszenie zwykłe pn. Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA zarejestrowane jest pod numerem 404.

Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele różnych kompleksowych inicjatyw przed Prokuraturą, Ministerstwami, NIK, Urzędami, Sejmem oraz Senatem związanych z możliwościami odzyskania utraconych środków finansowych. Gdyby nie nasze zaangażowanie oraz determinacja, to szanse na odzyskanie pieniędzy były by mniejsze.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

  1. Rafał Momot
  2. Artiom Bujan
  3. Aneta Kiegiel
  4. Józef Łagowski

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  1. Mariusz Wójcik (były członek Rady Wierzycieli GetBack S.A.)
  2. Mariusz Bochyński

Stowarzyszenie GetBack skupia wokół siebie osób bezpośrednio pokrzywdzonych (art. 49 par. 1 k.p.k.) w aferze „GetBack”, które straciły swoje oszczędności w wyniku szeregu przestępstw oraz pełnomocników tych osób.