Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Stowarzyszenie GetBack skupia wokół siebie osób pokrzywdzonych (w myśl art. 49 par. 1 k.p.k.) w aferze „GetBack”, które straciły swoje oszczędności w wyniku szeregu działań mogących nosić znamiona przestępstw oraz członków rodzin osób pokrzywdzonych. Stowarzyszenie aktualnie koncentruje się na systemowych działaniach. W indywidualnej sprawie prosimy o osobny kontakt (osobne działania).

Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest to osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.

Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele różnych kompleksowych systemowych inicjatyw przed Prokuraturą, Ministerstwami, NIK, Urzędami, Sejmem oraz Senatem związanych z możliwościami odzyskania utraconych środków finansowych. Gdyby nie nasze zaangażowanie oraz determinacja, to szanse na odzyskanie pieniędzy były by mniejsze. Dzięki naszej aktywności urzędy wydały szereg decyzji oraz opinii, publicznie dostępnych, które wszyscy ponad 9 tys. osób poszkodowanych mogą wykorzystywać w swoich indywidualnych sprawach.

Stowarzyszenie zwykłe pn. „Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA” jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

  1. Rafał Momot
  2. Artiom Bujan
  3. Aneta Kiegiel
  4. Józef Łagowski