Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Stowarzyszenie koncentruje się na systemowych działaniach. W indywidualnej sprawie prosimy o osobny kontakt (osobne działania).

Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest to osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.

Stowarzyszenie podejmowało wiele różnych kompleksowych systemowych inicjatyw przed Prokuraturą, Ministerstwami, NIK, Urzędami, Sejmem oraz Senatem. Gdyby nie zaangażowanie oraz determinacja, to szanse na odzyskanie pieniędzy były by mniejsze. Dzięki aktywności urzędy wydały szereg decyzji, oficjalnych komunikatów oraz opinii, w szczególności wystąpienie pokontrolne NIK, publicznie dostępnych, które wszyscy ponad 9 tys. osób poszkodowanych mogą wykorzystywać w swoich indywidualnych sprawach według własnych potrzeb.

Stowarzyszenie zwykłe pn. „Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA” jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy.

RODO

  1. Administratorem danych osobowych członków jest stowarzyszenie pn. „Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.” zarejestrowane pod numerem 404 w ewidencji prowadzonej przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
  2. Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przetwarzane do czasu utraty członkostwa.
  3. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, członkowie Stowarzyszenia mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (po złożeniu rezygnacji) lub ograniczenia przetwarzania.
  4. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

_______________________

Domena obligatariusze.pl należy do osoby fizycznej – członka pokrzywdzonej rodziny w aferze „GetBack”. Na stronie internetowej opisywane i przedstawiane są różne sprawy dotyczące problematyki afery.