Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Stowarzyszenie GetBack skupia wokół siebie osób bezpośrednio pokrzywdzonych (art. 49 par. 1 k.p.k.) w aferze „GetBack” które straciły swoje oszczędności w wyniku szeregu przestępstw oraz pełnomocników tych osób. Cel odzyskanie całości środków finansowych.

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy prowadzi ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy, stowarzyszenie zwykłe pn. Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA zarejestrowane jest pod numerem 404.

Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele różnych kompleksowych inicjatyw przed Prokuraturą, Ministerstwami, NIK, Urzędami, Sejmem oraz Senatem związanych z możliwościami odzyskania utraconych środków finansowych. Gdyby nie nasze zaangażowanie oraz determinacja, to szanse na odzyskanie pieniędzy były by nikłe.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

 1. Rafał Momot
 2. Artiom Bujan
 3. Aneta Kiegiel
 4. Józef Łagowski

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 1. Mariusz Wójcik (były członek Rady Wierzycieli GetBack S.A.)
 2. Mariusz Bochyński

Stowarzyszenie GetBack skupia wokół siebie osób bezpośrednio pokrzywdzonych (art. 49 par. 1 k.p.k.) w aferze „GetBack” które straciły swoje oszczędności w wyniku szeregu przestępstw oraz pełnomocników tych osób.

RODO

 1. Administratorem danych osobowych członków jest stowarzyszenie pn. „Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.” zarejestrowane pod numerem 404 w ewidencji prowadzonej przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Podstawą przetwarzania następujących danych osobowych: Nazwisko, Imiona, Adres do korespondencji, PESEL, Telefon, e-mail jest niezbędność podania tych danych do przyznania statutu członka Stowarzyszenia.
 3. W przypadku otrzymania korespondencji – zapytania np. w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń od osoby nie będącej członkiem przetwarzane są dane zawarte w korespondencji do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. W tym celu prosimy do nas napisać z żądaniem usunięcia danych.
 4. Osobom chcącym dochodzić swoich roszczeń może zostać przekazana informacja o kancelarii prawnej lub przedstawione inne możliwości.
 5. Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przetwarzane do czasu utraty członkostwa.
 6. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, członkowie Stowarzyszenia mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (po złożeniu rezygnacji) lub ograniczenia przetwarzania.
 7. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.