Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Stowarzyszenie koncentruje się na systemowych działaniach. Stowarzyszenie nie zajmuje się indywidualnymi sprawami.

Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest to osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.

_______________________

Domena obligatariusze.pl należy do osoby fizycznej – członka pokrzywdzonej rodziny w aferze „GetBack”. Na stronie internetowej oraz na blogu-aktualności opisywane i przedstawiane są różne sprawy dotyczące problematyki afery, w szczególności dotyczące poszkodowanych deponentów.