Stowarzyszenie Poszkodowanych w Aferze GetBack

Stowarzyszenie Poszkodowanych w Aferze GetBack

Stowarzyszenie rejestrowe od dnia 3 listopada 2023 roku działa pod nazwą „Stowarzyszenie Poszkodowanych w Aferze GetBack”.

Warszawa, dnia 8 listopada 2023 roku

Stowarzyszenie wyznacza sobie następujące cele: 1) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 2) upowszechnianie i ochrona praw deponentów (nie obligatariuszy). 3) upowszechnianie i ochrona praw obligatariuszy i certyfikariuszy. 4) upowszechnianie i ochrona praw osób pokrzywdzonych oraz poszkodowanych w aferach finansowych. 5) udzielanie wsparcia poszkodowanym konsumentom – deponentom Idea Banku S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A., Getin Noble Banku S.A. i innych banków; obligatariuszom spółki GetBack S.A. i spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo, certyfikariuszom Trigon TFI, osobom pokrzywdzonym w tzw. Aferze GetBack.

_______________________

Stowarzyszenie koncentruje się na systemowych działaniach.

Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest to osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.

_______________________

Domena obligatariusze.pl należy do osoby fizycznej – członka pokrzywdzonej rodziny w aferze „GetBack”. Na stronie internetowej oraz na blogu-aktualności opisywane i przedstawiane są różne sprawy dotyczące problematyki afery, w szczególności dotyczące poszkodowanych deponentów.