Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo,

Z uwagi na pojawiające się kolejne kandydatury wystawiane przez kręgi powiązane ze środowiskiem finansowym, które mają lub mogą mieć konflikt interesów w stosunku do interesów małych obligatariuszy, na wczorajszym spotkaniu zdecydowaliśmy się udzielić wsparcia dla kandydatury Pana Mariusz Wójcik jako naszego przedstawiciela w radzie wierzycieli.

Pan Mariusz Wójcik tak jak my kupił obligacje Getback i zależy mu na odzyskaniu maksymalnej kwoty wierzytelności w racjonalnym czasie. Pan Mariusz nie jest powiązany ze środowiskiem finansowym oraz nie ma konfliktu interesów w zakresie reprezentowania małych obligatariuszy Getback S.A. oraz posiada unikalne kompetencje.
Poniżej zamieszczamy skróconą informację o nim.
Pan Mariusz zadeklarował, że będzie dążył do maksymalnego zaspokojenia roszczeń przed wszystkim małych obligatariuszy.

Informacja o kandydacie Mariusz Wójcik na członka rady wierzycieli GetBack S.A. reprezentującego interesy małych poszkodowanych obligatariuszy niepowiązanych z bankami i funduszami inwestycyjnymi.

Moja (Mariusza Wójcik) sytuacja w kontekście GetBack S.A.

Szanowni Państwo,

Nabyłem obligacje GetBack S.A. poprzez Lion’s Bank i PDM jako osoba fizyczna. Dodatkowo nabyłem obligacje w GetBack S.A. Zależy mi na odzyskaniu maksymalnej wartości z obligacji w racjonalnym czasie a nie na obietnicach, że coś być może kiedyś odzyskam bo GetBack po zawarciu układu może również ogłosić upadłość.

Nie jestem powiązany w inny sposób z GetBack S.A. i IdeaBank niż poprzez posiadanie obligacji i rachunków bankowych. Nie posiadam akcji GetBack ani IdeaBank.

Analizując informacje o niektórych inicjatywach i propozycjach oraz osobach w nich uczestniczących doszedłem do subiektywnego wniosku, że obligatariusze indywidualni są skutecznie ogrywani przez grupy przedstawicieli interesów sprzecznych z interesami małych obligatariuszy oraz tracą czas nie podejmując jakichkolwiek działań mających na celu poprawę swojej sytuacji. Dlatego też doszedłem do wniosku, że jedną z szans jakie musimy wykorzystać jest założenie stowarzyszenia oraz dodatkowo wybranie na członka rady wierzycieli osób, które nie są powiązane z rynkiem finansowym i które będą reprezentowały nasze interesy.

Wobec powyższego zdecydowałem się zgłosić swoją kandydaturę na członka rady wierzycieli GetBack S.A, Nie była to dla mnie decyzja łatwa ale musiałem ją podjąć aby nie zagłosować za kandydatami podstawianymi nam przez środowiska i grupy interesów co do których etyki mam poważne zastrzeżenia.
Nie obiecam Państwu gruszek na wierzbie, że uda się odzyskać 100% wartości obligacji + odsetki + inne ale będę dążył do maksymalizacji wysokości odzyskania wierzytelności przez małych obligatariuszy w racjonalnym czasie uwzględniając również opcję możliwości dochodzenia odszkodowań od pośredników..

W związku z powyższym proszę Państwa o poparcie dla mojej kandydatury poprzez przesłanie oświadczenia i innych wymaganych dokumentów do Kuratora Wierzycieli (wzór dokumentów wkrótce zostanie opublikowany). Poniżej zamieściłem informacje o sobie.

Niezależnie od Waszej decyzji ws. udzielenia wsparcia mojej osobie dziękuję za Wasz czas i zachęcam do bycia aktywnym w naszym tworzonym stowarzyszaniu zakładanym przez osoby, które rzeczywiście zostały poszkodowane. Nie zwlekajcie i zagłosujcie na preferowanego przez Was członka w radzie wierzycieli. Nasza siła jest w liczebności.

Z poważaniem

Mariusz Wójcik

Mariusz Wójcik – lat 45, żonaty, 3 dzieci, jestem Polakiem i posiadam wyłącznie obywatelstwo polskie

 • Wykształcenie
  • mgr. inż. w zakresie telekomunikacji, informatyki i zarządzania uzyskany w trakcie studiów na Francusko Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu oraz i École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris – TELECOM PARIS (ENST). Wcześniej pierwsze 2 lata studiowałem na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • Wybrane doświadczenia zawodowe, które mogą okazać się przydatne w trakcie pełnienia obowiązków członka rady wierzycieli GETBACK S.A.:
  • Uczestniczyłem w realizacji jako specjalista lub zrealizowałem jako manager ponad 140 projektów doradczych dla klientów w Polsce, Europie i Azji w zakresie telekomunikacji dotyczących m.in.
   • modelowania i redukcji kosztów (CAPEX, OPEX)
   • zabezpieczenia przychodów oraz zarządzania nadużyciami
   • projektów due-diligence i wycenach przejmowanych podmiotów
   • tworzenie, analizy i oceny business planów, analiz dużych wolumenów danych
 • Pracowałem głównie dla
  • operatorów i dużych przedsiębiorstw
  • jednostek administracji państwowej w tym regulatorów rynków
  • firm doradczych
 • Osiągnięcia
  • w wielu projektach efektywnie zidentyfikowałem oraz doprowadziłem do znaczącego zmniejszenia kosztów klientów
  • zidentyfikowałem wiele nadużyć i nieprawidłowości w procesach i systemach klientów oraz doprowadziłem do ich eliminacji
  • podejmowałem się i realizowałem projekty, które były wyzwaniami zarówno w skali jak i zastosowanych rozwiązaniach
 • Zdane egzaminy i certyfikaty
  • Analysing Fraud, Fraud Risk Management, Profiling Fraud
  • CISA – Certified Information Systems Auditor
  • CIMA – Certificate in Business Accounting
 • Firmy w których pracowałem na etat lub pełniłem funkcję
  • od 2004 – Advanced Business Services sp. z o.o. właściciel, prezes zarządu
  • 2007-2008 – Deloitte Business Consulting – Manager
  • 2001-2005 – Andersen Business Consulting – Manager, Senior consultant
  • 2000-2001 Formus Polska – specjalista ds. sieci stałej
  • 1997-2000 Polkomtel S.A. – inżynier ds. implementacji
  • 1996 American Power Conversion France, stażysta