Tag: maciej taborowski bfg

Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł skargi kasacyjne poszkodowanych klientów Idea Banku

Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł skargi kasacyjne poszkodowanych klientów Idea Banku

RPO Marcin Wiącek przystąpił do postępowania Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skarg kasacyjnych. Wnosi, by uchylił on wyrok WSA z 2021 r. –  oddalający skargi m.in. poszkodowanych klientów Idea Banku S.A. na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie restrukturyzacji – oraz by sam rozpoznał te skargi. 

Przystąpienie jest realizacją zapewnienia RPO, złożonego podczas spotkania w Biurze RPO 4 listopada 2021 r. nt. sytuacji osób poszkodowanych działaniami GetBack oraz Idea Banku. 

Pełna informacja: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-nsa-restrukturyzacja-idea-bank-obligatariusze-getback

Pismo procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 kwietnia 2022 r. : https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-04/Pismo_RPO_NSA_11_04_2022.pdf

Stowarzyszeniu udało się skutecznie przedstawić stan spraw dotyczących problematyki afery „GetBack” Rzecznikowi Praw Obywatelskich w 2018 roku oraz w latach następnych, rezultatem skutecznie podjętych działań jest przystąpienie Rzecznika do postępowania Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gdyby nie działania Stowarzyszenia, to Rzecznikowi Praw Obywatelskich stan spraw dotyczących osób poszkodowanych był by znany w mniejszym zakresie. Jest to pierwsza restrukturyzacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w której RPO dostrzegł nieprawidłowości i wsparł poszkodowanych na etapie sądowym w związku z rażącym naruszeniem interesu społecznego.

Zapowiedź działań w powyższej sprawie (komentarz po spotkaniu w Biurze RPO 4 listopada 2021 r.), YouTube: https://youtu.be/m-730dp02-4

Rezultat, YouTube: https://youtu.be/-j6ss5vgeDA

RPO ma zamiar aktywnie uczestniczyć w postępowaniu przed WSA/NSA ws Idea Banku, YouTube: https://youtu.be/ae4HpBXctMw

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w dniu 6 września 2018 r.: https://obligatariusze.pl/spotkanie-rzecznika-praw-obywatelskich-z-przedstawicielami-osob-poszkodowanych/

Słowo dotrzymane.