Tag: Rada Wierzycieli

Zakończenie wyborów na kandydatów na członków Rady Wierzycieli GetBack

Zakończenie wyborów na kandydatów na członków Rady Wierzycieli GetBack

Źródło: biurosyndyka.pl

Podczas zakończonych wyborów na kandydatów na członków Rady Wierzycieli poniżej wymienieni kandydaci otrzymali największą liczbę głosów i głosujący posiadali najwyższą wartość sumy obligacji.

Kandydat Wartość głosów Liczba głosów (osób/podmiotów)
Artur Kłoczko 247 mln zł 350
Radosław Berczyński 226 mln zł 625
Q1FIZ 169 mln zł 9
Mariusz Wójcik 41 mln zł 176

 

Kandydat do Rady Wierzycieli GetBack

Kandydat do Rady Wierzycieli GetBack

Szanowni Państwo,

Z uwagi na pojawiające się kolejne kandydatury wystawiane przez kręgi powiązane ze środowiskiem finansowym, które mają lub mogą mieć konflikt interesów w stosunku do interesów małych obligatariuszy, na wczorajszym spotkaniu zdecydowaliśmy się udzielić wsparcia dla kandydatury Pana Mariusz Wójcik jako naszego przedstawiciela w radzie wierzycieli.