Tag: urząd ochrony konkurencji i konsumentów

UOKiK decyzje pomocne poszkodowanym w aferze GetBack

UOKiK decyzje pomocne poszkodowanym w aferze GetBack

Decyzje systemowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które mogą być pomocne wszystkim poszkodowanym konsumentom w dochodzeniu roszczeń w aferze „GetBack”:

Decyzja UOKiK nr DOZIK–7.610.19.MJO/KJ z 27 IV 2020 r. dot. wprowadzania w błąd przy sprzedaży produktów firmy GetBack S.A. (obligacje). Uczestnicy postępowania: GetBack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Link: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/49471EC79BDB6CB6C125855900315042?editDocument&act=Decyzja

Decyzja UOKiK RBG13/2019 z 1 VIII 2019 r. dotycząca Idea Bank S.A., obligacje GetBack, link: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/BA84570C0FC5FD4FC125847A00350FF7?editDocument&act=Decyzja

Decyzja UOKiK nr RGB 1/2020 z dnia 3 II 2020 dotycząca Idea Bank S.A., obligacje GetBack, link: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/C5FF6F46E55899FBC12585130034F926?editDocument&act=Decyzja

Decyzja UOKiK nr RBG–2/2019 z 4 II 2019 r. dotycząca Polskiego Domu Maklerskiego, link:
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/E8CD493C70184332C125839A0022F4A7?editDocument&act=Decyzja

Decyzja UOKiK nr RKT-02/2020 z 10.VII.2020 dot. wprowadzenia klientów w błąd przez Idea Bank odnośnie oferowania i sprzedaży produktów TU Europa, w tym Debt Equity 2, oraz nałożył na Idea Bank karę w wysokości ponad 11 mln zł kary, link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16613&news_page=1

Decyzja UOKiK nr RŁO 6/2020 z 22.VII.2020r. dot. wprowadzenia klientów w błąd przez TFI Lartiq, czyli TFI Trigon, link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16637

Decyzja UOKiK nr RŁO 5/2020 z 10.VII.2020r. dot. wprowadzenia klientów w błąd przez Idea Bank S.A. przy oferowaniu papierów wartościowych certyfikaty Trigon Profit, link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16613

26.10.2020 r. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał trzy decyzje dotyczące Getin Noble Banku, kwestionując sposób oferowania obligacji GetBack, niedozwolone klauzule i jednostronną zmianę umów.
Nabyłeś obligacje GetBack za namową doradcy z Getin Noble Banku? Dzięki decyzji Prezesa UOKiK możesz liczyć na 20 tys. zł rekompensaty. Link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16868

https://finanse.uokik.gov.pl/obligacje/