Tag: zgłoszenie wierzytelności idea bank

PB: Wierzyciele Idea Banku nie zostaną na lodzie. Informacja

PB: Wierzyciele Idea Banku nie zostaną na lodzie. Informacja

PB: Syndyk masy upadłościowej wie, skąd wziąć pieniądze na zaspokojenie roszczeń. W tle sprawy jest pozew na prawie 0,5 mld zł.

Artykuł Pulsu Biznesu: https://www.pb.pl/wierzyciele-idea-banku-nie-zostana-na-lodzie-1167850

Portal branżowy: https://orestrukturyzacji.pl/2022/10/31/jest-szansa-na-zaspokojenie-wierzycieli-idea-banku/

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe wierzytelność można zgłosić po terminie.

Objaśnienia do procedury zgłaszania wierzytelności:

Cywilny zespół prokuratorów, który zajmuje się aferą GetBacku, skierował pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie w związku ze sprzedażą obligacji wrocławskiego windykatora – ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”.

https://www.money.pl/gospodarka/afera-getback-pierwszy-pozew-cywilny-przeciwko-idea-bankowi-juz-w-sadzie-6383614194529921a.html

Prokurator z Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie przystąpił do postępowania sądowego upadłościowego Idea Banku S.A. na wniosek konsumenta którego reprezentuje.
Uprawnienia Prokuratora w tym postępowaniu
Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.

Listopad, 2022 rok

AB