Trigon pozew

Trigon pozew

https://obligatariusze.pl/dopozwanie-pekao-afera-getback/

Każdy z poszkodowanych ma pełne prawo podjąć prawną walkę o odzyskanie swoich utraconych środków finansowych w aferze GetBack. W każdej sprawie finalnie decyduje Sąd.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 45. [Prawo do sądu]
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Działania UOKiKu w sprawie oferentów certyfikatów Trigon: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16637 ,

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16613