Trigon pozew

Trigon pozew

Jeżeli zostałeś wprowadzony w błąd co do cech certyfikatów inwestycyjnych Trigon oferowanych w Idea Banku, Lions Banku, niektórzy bankierzy wysyłali do swoich klientów ofertę „rozwiązania bankowego z gwarantowanym zyskiem oraz pełnym zabezpieczeniem kapitału”, co faktycznie wysoce prawdopodobnie jest nieprawdą – wprowadzenie w błąd co do warunków i możliwości inwestycji „Trigon” i chcesz otrzymać pomoc prawną celem podjęcia próby odzyskania swoich utraconych środków finansowych, kontakt przez formularz kontaktowy dostępny pod linkiem: http://obligatariusze.pl/kontakt/ .

https://obligatariusze.pl/dopozwanie-pekao-afera-getback/

Każdy z poszkodowanych ma pełne prawo podjąć prawną walkę o odzyskanie swoich utraconych środków finansowych w aferze GetBack. W każdej sprawie finalnie decyduje Sąd.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 45. [Prawo do sądu]
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Działania UOKiKu w sprawie oferentów certyfikatów Trigon: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16637 ,

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16613