Trigon pozew

Trigon pozew

Jeżeli zostałeś wprowadzony w błąd co do cech certyfikatów inwestycyjnych Trigon nabytych podczas oferowania w Idea Banku, Lions Banku, niektórzy bankierzy wysyłali do swoich klientów ofertę „rozwiązania bankowego z gwarantowanym zyskiem oraz pełnym zabezpieczeniem kapitału”, co faktycznie wysoce prawdopodobnie jest nieprawdą – wprowadzenie w błąd co do warunków i możliwości inwestycji „Trigon” i chcesz otrzymać pomoc prawną* celem podjęcia próby odzyskania swoich utraconych środków finansowych, można do nas napisać przez formularz kontaktowy dostępny pod linkiem: http://obligatariusze.pl/kontakt/ .

Informacja dla osób planujących rozpoczęcie dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej po dniu 3 stycznia 2021 roku (pozew przeciwko podmiotom odpowiedzialnym). W każdej sprawie finalnie decyduje Sąd.

Obecnie przez Kancelarię* do sądów zostały złożone pozwy o zapłatę dla osób poszkodowanych w aferze GetBack (stan na koniec 2020 roku) przeciwko Bankowi. Dzięki współpracy Kancelarii z osobami pokrzywdzonymi zostało wypracowane odpowiednie know-how oraz klucz doboru pokrzywdzonych w zależności od ich sytuacji faktycznej oraz prawnej. Ostateczna decyzja należy do Państwa z kim współpracować.

Każdy z poszkodowanych ma pełne prawo podjąć prawną walkę o odzyskanie swoich utraconych środków finansowych w aferze GetBack. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 45. [Prawo do sądu]
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

*Pomoc Kancelarii prawnej

Działania UOKiKu w sprawie oferentów certyfikatów Trigon: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16637 ,

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16613