UOKiK

UOKiK

UOKiK stworzył specjalną stronę internetową gdzie publikuje postęp spraw związanych z aferą „GetBacku” oraz informacje o wydanych decyzjach, adres strony (link): https://finanse.uokik.gov.pl/obligacje/ 

Obligacje GetBack:

1.) Decyzja częściowa UOKiK dot. Idea Banku S.A. z dnia 01.08.2019 link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15662&news_page=11 ;
2.) Decyzja końcowa UOKiK dot. Idea Banku S.A. z dnia 03.02.2020 link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16193&news_page=3 ;
3.) Decyzja UOKiK dot. samej spółki GetBack S.A. z dnia 27.04.2020 link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16378
Certyfikaty Trigonu:
Działania UOKiKu w sprawie oferentów certyfikatów Trigonhttps://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16637 ,