Założenie Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

Założenie Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack

W dniu 30 maja 2018 r. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w trybie art. 40a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. , poz. 210 j.t.) – wpisało do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy stowarzyszenie pn. „Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA”.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

  1. Rafał Momot
  2. Artiom Bujan
  3. Aneta Kiegiel
  4. Józef Łagowski

Stowarzyszenie GetBack skupia wokół siebie osób pokrzywdzonych (w myśl art. 49 par. 1 k.p.k.) w aferze „GetBack”, które straciły swoje oszczędności w wyniku szeregu działań mogących nosić znamiona przestępstw oraz członków rodzin osób pokrzywdzonych. Stowarzyszenie aktualnie koncentruje się na systemowych działaniach. W indywidualnej sprawie prosimy o osobny kontakt (osobne działania).

Comments are closed.